Procainamide (DCI)

Синоними: Novocainamid (Medexport), Pronestyl (Squibb), Pronestyl (Princeton), Procan (Parke Davis), Procainamid Spofa (Spofa), Procaiamid Duriles (Astra), Procainamid Tabletten (Medpharma).i

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

В педиатрия се дозира: перорално - по 15 – 50 mg/kg/24h през 3 – 6 h, максимално 4,0 g/24h; венозно – насищаща доза – 3 – 6 mg/kg за доза през 5 min; поддържаща доза – 20 – 80 mg/ min , максимално за единична доза - 100 mg , а за 24 h – 2,0 g.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежка сързечна недостатъчност, шок, камерни аритмии причинени от интоксикация със сърдечни гликозиди, проводни нарушения, тежка бъбречна недостатъчност, myasthenia gravis, свръхчувствителност към препарата.
Алергични реакции: лекарствена треска, агранулоцитоза, хемолитична анемия, тромбоцитопения, кожни обриви, васкулит на пръстите, синдром на Raynaud, медикаментозен SLE подобен синдром. Прояви от страна на ЦНС: световъртеж, депресия, халюцинации, психоза. При венозно приложение може на стъпят артериална хипотония, камерно мъждене и асистолия. При удържаване на QRS комлекса с 30% лечението се прекратява.
Прокаинамидът намалява антибактериалния ефект на сулфонамидите и лечебния ефект на антихолинестеразните средства при миастения, а зесилва ефекта на антихипертензитивните срадства и миорераксантите. Препаратите, които водят до хипокалиемия, наамляват антиаритмичното действие на прокаинамида. Отрицателния инотропен ефект на прокаинамида се засилва при едновременното му прилагане с бета-блокери и калциеви антагонисти.
Поради бързото му излъчване с урината общата дневна доза от 3,0 – 6,0 g при перорално приложение са разпределя през 3 – 4 h. При продължително приложение по- удобна е ретардната форма. Венозно с еинжектира по 50 – 100 mg през 5 min д онормализиране на ритъма или до достигане на максимална насищаща доза от 1,0 g. Поддържаща доза при венозно приложение е 1 – 4 mg/min за 6 – 24h. Мускулно се прилага по 0,5 – 1,0 g през 4 - 6 h.
Per os: по 500 – 700 mg през 3 - 4 h дневно. Ретардната форма се прилага по 0,5 – 1,0 g 3 – 4 пъти дневно.
Прилага се за прекъсване и противорецидивно лечение на камерни и надкамерни екстрасистоли, тахикардии и аритмии с различна етиология и електрогенеза.
Прокаинамидът е ефикасен широкоспектърен антиаритмичен препарат. Има подобни на хинидина електрофизиологични свойства. Основното му електрофизиологично действие е да стабилизира мембранния електричаски потенциал н аспецифичната нервно-мускулна тъкан н асърцето Понижава възбудимостта на миокарда и потиска образуването на импулсив клетките на ектопичните огнища, потиска атрио-вертикалната и вътрекамерната проводимост, удължава рефрактералния период на миокарда , потиска тонуса и съкратителната способност миоцитите и има вазодиратативен ефект. В сравнение с хинидина антиаритмичната му активност е по-силно проявена върху камерния миокард. Има добра и умерено бърза резорбция при перорално приложение 80 – 100%. Свързва се слабо с плазмените протеини – в 15%. Приет перорално има начало на действие на 30 min, максимлана плазмена концентрация с едостига след около 60 – 90 min и има терапевтични плазмени нива от 4 – 10 mg/l. Приложен мускулно има начало на действие за 10 – 30 min, пиков ефект за 15 - 60 min. Венозно - началото е незабавнос пик на 20 - 60 min. Независимо от начина на приложение, продължителността на действието му е 3 - 4 h. Има плазмен полуживот 3 - 5 h. Около 50% от приетото количество се метаболизира в черния дроб главно до N-ацетил прокаинамид, който също има антиаритмичан активност, а останалата половина се излъчва през бъбреците в непроменен вид. Преминава през плацентата в майчиното мляко.
Tabl.x 250 mg, x 375 mg, x 500 mg, x 750 mg et x 1,0 g; Amp.x 500 mg et x 1,0 g.
 

Реклама