Procaine (DCI)

Синоними: Procaini hydrochloridum (Sopharma), Procain Jenapharm (Jenapharm), Procaine Biostabilex (Biostabilex-Urap), Procaine Lavoisier (Doms-Adrian), Novocain hydrochloride (Sanofi Winthrop).

Лекарствени форми: Procaini hydrochloridum – amp. x 40 mg/2 ml, x 25 mg/5 ml, x 100 mg/5 ml, x 50 mg/10 ml et x 100 mg/5 ml; Procain Jenapharm – amp. 1 % et 2 % x 2 ml et x 5 ml; Procaine Biostabilex – amp. 2 % x 5 ml; Procaine Lavoisier – amp. 1 % x 1 ml, x 2 ml, x 5 ml, x 10 ml et x 20 ml, amp. 2 % x 2 ml, x 5 ml, x 10 ml et x 20 ml; Novocain hydrochloride – amp. X 200 mg/2 ml.

Действие: Прокаинът притежава добре изразен локален анестетичен ефект, който е по-слаб от този на дикаина и кокаина, но е значително по-малко токсичен. Продължителността на действието му е около 1 h. Трудно прониква през лигавиците и не води до съдов спазъм. След резорбция оказва краткотраен аналгетичен, противовъзпалителен, антишоков и антиаритмичен ефект.

В организма прокаинът се хидролизира бързо до парааминобензоена киселина и диетиламиноетанол, който притежава съдоразширяващи и възбуждащи ЦНС свойства. Елиминира се с урината под формата на метаболити в свободна или конюгирана форма и в около 2 % непроменен.

Показания: - За инфилтративна проводникова и спинална анестезия.

  • За паранефрална, паравертебрална и вагосимпатикусова блокада.

  • В гериатрията се прилага за лечение и профилактика на старческата астения.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Свръхчувствителност към препарата, хипотензия, миастения, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, сърдечна недостатъчност.
: При повишена чувствителност към прокаин може да се наблюдават обща слабост, световъртеж, шум в ушите, артериална хипотензия, алергични прояви до анафилактичен шок, което налага предварително изследване на пациентите за свръхчувствителност чрез епикутанна проба!
: Адреналинът намалява токсичността и удължава ефекта на прокаина. При едновременно приложение с аналептици, калциеви препарати и глюкоза ефектът на прокаина намалява. Прокаинът отслабва ефекта на диуретичните препарати.
: За получаване на инфилтративна анестезия се прилага 0,5 % прокаинов разтвор заедно с адреналин в концентрация до 0,5 %, а за проводникова анестезия се прилага 1 – 2 % разтвор на прокаин. За паранефрални блокади се инжектират 50 – 80 ml от 0,5 % разтвор.
 

Реклама