Procarbazine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След орално приложение се абсорбира изцяло в храносмилателния тракт. Плазменият му полуживот е от порядъка на 7 min. Метаболизира се бързо от еритроцитните и чернодробните ензими. Разпределя се във всички тъкани, включително и в цереброспиналната течност, където концентрацията му е в равновесие с плазмената. Метаболизмът му става чрез серия от реакции – оксидация, изомеризиране, хидролиза, после пак оксидация до неактивния дериват Acidum N-isopropyl-teraphtalmicum. Елиминира се главно с урината под формата на неактивни продукти – 55 % от внесената доза до 6-ия час и 70 % към 24-ия час. Само 5 % се излъчва непроменен. Около 10 – 15 % се излъчва през белите дробове.

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Монотерапия - лечението се провежда перорално по следната схема: първия ден 50 mg, втория ден – 100 mg, третия ден – 150 mg, четвъртия ден – 200 mg, петия ден – 250 mg, а от шестия ден при добра поносимост лечението продължава с 250 – 300 mg ежедневно. След получаването на клинична ремисия се преминава към поддържаща доза 50 – 150 mg дневно. Обща курсова доза 6,0 g. Полихимиотерапия – обикновено се прилага в комбинация с други противотуморни средства, например схемата МОРР, по 100 – 150 mg/m2 per os ежедневно в продължение на 7 – 14 дни от месеца.
: Бременност, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, костномозъчна хипоплазия.
: Потенцира потискащото действие на барбитуратите върху ЦНС, също на невролептиците и алкохола. Потиска моноаминооксидазата и не трябва да се приема едновременно с храни, съдържащи тирозин, поради риск от развитие на хипертонични кризи! Потенцира хипертензивния ефект на адреномиметиците!
: Повдигане, повръщане, потискане на хемопоезата с левкоцитопения и тромбоцитопения, кожни алергични реакции.
: Главно показание за приложение е болестта на Ходжкин. Прилага се още при неходжкинови лимфоми, дребноклетъчен белодробен карцином, при мезотелиом, мултиформен глиобластом. Като имуносупресор се прилага при системен лупус еритематозус и автоимунни хемолитични анемии.
: Прокарбазинът е противотуморен препарат с алкилиращо действие. Цитостатичният му ефект е свързан с инхибиране на клетъчното делене. Има и имуносупресивно действие.
: Caps. x 50 mg et x 100 mg.
: Natulan (Roche).
 

Реклама