Prochlorperazine (DCI)

Синоними: Stemetil (Specia), Tementil (Specia – France).

Лекарствени форми: Stemetil – tabl. x 40 mg, suppos. x 25 mg; Tenentil – sol. 4 % fl. x 30 ml (1 gtt = 1 mg).

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, глаукома, аденома на простатата, порфирия, нарушения в хемопоезата. Предпазливо трябва да се прилага на водачи на МПС и работещи с опасни машини. По време на лечението се забранява приемането на алкохолни напитки.
Сомнолентност, сухота в устата, смущения в акомодацията, констипация, ретенция на урината, ортостатична хипотензия, които при адаптиране на дозировката намаляват или изчезват. При продьлжително лечение може да се развие екстрапирамиден синдром, ендокринни нарушения – импотенция, фригидитет, аменорея, хиперпролактинемия, гинекомастия, галакторея, повишаване на телесната маса. Много рядко може да се наблюдават фотосенсибилизация, агранулоцитоза, холостатичен иктер.
С леводопа има, както и останалите невролептици, реципрочен антагонизьм. При едновременно приложение с гванетидин и сродни препарати намалява техния антихипертензивен ефект. С останалите антихипертензивни средства има адитивен синергизьм и повишава риска от ортостатична хипотензия. Засилва ефекта на депресорите на ЦНС.
Началното активно лечение обикновено се започва с по-ниска доза – по 10 mg 2 – 3 пьти дневно. Тази доза прогресивно се повишава докато се достигне ефективната терапевтична доза – 50 до 150 mg дневно. След овладяване на острите прояви и постигане на оптимален ефект, дозата се намалява и се провежда дьлготрайно поддьржащо лечение с дневна доза от 15 до 50 – 75 mg. Големите дози могат да предизвикат изостряне на психозите, което започва с безсьние, безпокойство и тахикардия.
Шизофрения – параноидни и хебефренно-кататонни форми, остри и хронични делирантни сьстояния, маниакални сьстояния.
Прохлорперазиньт е фенотиазиново производно с пиперазинов прьстен. Той е невролептик с изразена антипсихотична активност, но не оказва седативно действие. Механизмьт на действието му е свьрзан с блокиране на постсинаптичните допаминергични рецептори. Той притежава антиделирантна активност. Антипсихотичното му действие се придружава от стимулиране активността и критичността на болните. Добре повлиява не само болните с психомоторна вьзбуда и остри или хронични делирантни сьстояния, но и психично болни сьс симптоми на вялост, абулия, ступор.
 

Реклама