Propafenone (DCI)

Синоними: Rytmonorm (Abbott), Rythmol (Abbott), Prolekofen (Lek).

Лекарствени форми:

Действие:

Има почти 100% ентерална резорбция. Свързва се с плазмените протеини в 85 – 90%. След орално приемане има различно начало на действие и достига максимална плазмена канцентрация към 3-ия час.Терапевтичните плазмени нива са 200 – 15000 mg/ml. Пропафенонът се метаболизира в черния дроб, като основният метаболит има сравнимо действие с непромения препарат. Има време на полуживот 2 – 10 h. Преминава през плацентарната бариера и в майчиното мляко. Само 1% несвързан пропафенон се отделя през бъбреците.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Абсолютни : дисфункция нта синосовия възел, АV блок ІІ и ІІІ степен, кардиогенен шок, миастения гравис. Относителни : бедрен блок, тежка синосова брадикардия, тежка сърдечн анедостатъчност, тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност, ХОББ, дигиталисова интоксикация, тежка артериална хипотония.
Може да се наблюдават: гадене, повръщане, костипация, зачервяване на кожата, вертиго, смущения на вкуса, тремор, главоболие, чувство на глухота, липотимия, зрителни смущения, рядко холостаза, чернодробна дисфункция. Тези прояви са обикновено бенигнени, транзиторни и регресират след спиране на лечението. В зависимост от приложената доза могат да се наблюдават: брадикардия, синоаурикуларен, АV и вътрекамерен блок, ортостатична хипотония. Рядко понижаване на потентността и олигоспермия, нарастване на ANA, LE подобен синдром, гранулоцитопения, които са обратими след преустановяване на лечението.
Плазмените концентрации на ритмонорм се повишават при едновременно лечение с бета-блокери, дигоксин, циклоспорин и трициклични антидепресанти, хинидин и симетидин, а се намаляват от фенобарбитал и рифампицин. Пропафенонът потенцира действието на оралните антикоагуланти.
Обикновено лечението се започва с дневна доза от 450 – 600 mg, разделена на 2 – 3 приема. При необходимост дозата може да се увеличи до 900 mg, максимално 1,2 g, разделана на три приема. Поддържаща доза 450 – 600 mg за 24 h. В детска възраст средно 10 – 20 mg/kg/24h, разделено на три приема. Венозно се дозира по 1 mg/kg , а при необходимост - 2 mg/kg до максимална дневна доза от 560 mg (8 ампули). Венозната инжекция се прави бавно в продължение на 3 – 5 min. За бавна инфузия (1 – 3 h) се дозира по 0,5 – 1,0 mg/kg.
Екстрасистолия – предсърдна, камерна и нодална. За възстанвояване и поддържане на синусовия ритъм при предсърдно мъждене, трептене или предсърдна тахикардия. За лечение и профилактика на камерна тахикардия и татхикардии при WPW синдром.
Пропафенонът има местен анестезиращ ефект и директно мембраностабилизиращо действие. Блокира натриевите канали и има слеб бета-блокиращ ефект. Намалява скоростта на покачване на аукционния потенциал (АП) и удължава времето на провежадне в предсърдията, АV възела и камерите. Удължава ефективния рефрактерен период на предсърдията, АV възела, системата на His – Purkinje и в по-малка степен на камерния миокард. Забавя както ретроградното , така и антерогродното провеждане по допълнителните проводни пътища. Има умерен негативен инотропен ефект.
Film-tabl.x 150 mg et x 300 mg; Drag.x 10 mg; Amp.x 35 mg/10 ml et x 70 mg/20 ml pro inj.i.v.
 

Реклама