Propandide (DCI)

Синоними: Sombrevin (G. Richter), Epontol (Bayer).

Лекарствени форми: Sombrevin – amp. x 500 mg/10 ml; Epontol – amp. x 100 mg/10 ml.

Действие: Пропандидът е небарбитуров венозен анестетик със свръхкраткотрайно действие. Внесен венозно той провокира след 20 – 40 s пълна хирургична наркоза с продължителност 3 – 10 min. Палпебралните и зеничните рефлекси са запазени, което прави анестезията лесно управляема. Следнаркозната депресия изчезва 30 min след инжекцията, без развитие на следнаркозен сън. Болните възвръщат напълно съзнанието си и възстановяват умствената си активност и физическата координация. Действието му се усилва в комбинация с фенотиазинови невролептици.

Пропандидът се хидролизира в черния дроб и в кръвта от естеразите. Метаболитите му са неактивни и се елиминират с урината. Плазменият му полуживот е 0,15 h. С плазмените протеини се свързва около 40 %.

Показания: Прилага се при болезнени диагностични и лечебни манипулации и при малки оперативни интервенции: ендоскопин, биопсии, инцизии, екстракции на нокти, репозиция на фрактури и луксации, превръзки и други. При хирургични интервенции, изискващи продължителна наркоза, сомбревинът се прилага за въвеждане в наркозата и за потенциране ефекта на други анестетици.

Особености на приложение и дозировка: Пропандидът се прилага само венозно! Дозировката се адаптира съобразно възрастта и отговора на болния и от вида на интервенцията. При възрастни се дозира по 5 – 10 mg/kg и се инжектира посредством игла с широк диаметър в продължение на 30 – 40 s. При болни в старческа възраст и изтощени пациенти се прилага в 2,5 % разтвор. При деца над 4 години се прилага както следва: от 4 до 6 години се инжектират 150 – 200 mg, от 6 до 10 години – 200 – 300 mg и от 10 до 16 години – 300 – 500 mg еднократно.

Взаимодействие с други лекарства: Пропандидът удължава ефекта на суксаметония с около 50 %.

Странични ефекти: Разширява периферните съдове и понижава артериалното налягане, причинява рефлекторна тахикардия, в отделни случаи се наблюдават ритъмни нарушения. Може да има мускулни потрепвания, повръщане, болки по хода на вените и тромбофлебити, алергични реакции.

Противопоказания: Хемолитични анемии, шокови състояния, след изгаряния, след лъчетерапия, тежки бъбречни заболявания, сърдечна недостатъчност, ИБС с ритъмни нарушения. В деня, в който болния е бил анестезиран с пропандил, не му се разрешава да кормува и да консумира алкохол!

 

Реклама