Proscillaridine (DCI)

Синоними: Talusin (Abbott), Talusin (Bioserda – France).

Лекарствени форми: Talusin (Abbott) – drag. x 0,25 mg et x 0,5 mg; Talusin (Bioserda) – tabl. x 0,5 mg.

Действие: Просциларидинът е кардиотоничен гликозид, чийто положителен инотропен ефект е по-голям или равен на този на дигиталисовите гликозиди. За разлика от класическите дигиталисови гликозиди просциларидинът има слаб дромо-, хроно- и батмотропен ефект – забавя слабо провеждането на импулсите, няма изразен брадикарден ефект и води изключително рядко до повишаване възбудимостта на съкратителния миокард. Има слаб диуретичен ефект. Има добра ентерална абсорбция. Половината от приетата доза се инактивира за 24 h, поради което практически не съществува риск от кумулация и интоксикация при терапевтични дози.

Показания: - Хронична застойна СН.

  • Остра или подостра левокамерна СН.

  • Брадикардна СН.

  • Непоносимост към дигиталисови гликозиди.

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хиперкалциемия, през първите три месеца на бременността, при електрическа дефибрилация. 
Рядко се наблюдават диспептични оплаквания, които зависят от прилаганата доза, а не от продължителността на лечението. Изключително рядко могат да се развият ритъмни нарушения от проводен и ритъмен тип, обикновено при предозиране.
Началната насищаща доза е 1,5 – 2,5 mg/24 h, т.е. 3 – 5 таблетки по 0,5 mg. Поддържащата дозировка – 0,75 – 1,25 mg/24 h. Да се избягва едновременното приложение с калциеви препарати, внасяни венозно.
 

Реклама