Protamine sulfate (DCI)

Синоними: Protamin sulfat (Galenica), Protamine Roche (Roche), Protamine Fournier (Pharmuka), Protamine Choay (Choay), Protamine sulfate-Novo (Novo Nordisk).

Лекарствени форми: Protamine sulfat – amp. 1 % x 5 ml; Protamine Roche – amp. X 50 mg/5 ml ; Protamine Fournier – amp. X 100 mg/10 ml ; Protamin Choay – fl. Multidose x 10 ml = 10 000 U AH (1 ml = U AH) ; Protamine sulfate-Novo – amp. 1 % x 10 ml.

Действие: Протамин сулфатът е от белтъчен произход, има ниска молекулна маса и е богат на аргинин. Притежава елективно антигонистично действие спрямо антикоагулантния ефект на хепарина. Той се свързва здраво с хепарина, в резултат на което последният губи своя антикоагулантен ефект. Един милилитър (10 mg) протамин сулфат неутрализира действието на 1000 UI хепарин. Един милилитър от Protamin Choay неутрализира действието на 1000 UI хепарин, а 0,6 ml (625 U AH) неутрализира около 0,1 ml (2500 U AXa IC или 1025 UI AXa) Fraxiparine.

Показания: Прилага се за неутрализиране антикоагулантно действие на хепарина при предозирането му. Прилага се и след операции с екстракорпорално кръвообращение и при афибриногенемии.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се бавно венозно, в случай на спешност по 0,5 mg/kg телесна маса или 0,5 ml/10 kg телесна маса. Не се съветва инжектирането на повече от 50 mg протамин сулфат на един прием. При необходимост дозата може да се повтори след 20 min, но в по-голямата част от случаите една инжекция е достатъчна. Можем да бъдем сигурни, че в циркулацията няма хепарин, когато тромбиновото време се нормализира. При хиперхепаринемия, свързана с екстракорпорално кръвообращение, може да се внесе в капкова инфузия в по-голяма доза, но като се държи сметка за резултатите от коагулограмата, специално тромбиновото време.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават алергични реакции. Описани са случаи на хипотония и брадикардия. При свръхдозиране на протамин сулфата хеморагиите може да персистират.

 

Реклама