Pylorid (Glaxo-Wellcome)

Лекарствени форми: Tabl. = Ranitidine 150 mg + Bismuthi subcitricum 240 mg.

Действие: Комбиниран препарат, който съчетава мощното инхибиращо действие на ранитидина върху Н2-хистаминергичните рецептори в пристенните клетки на стомашните жлези с улцеропротектиновото действие на колоидалния бисмут върху гастро-дуоденалната лигавица.

Показания: При активна дуоденална и доброкачествена стомашна язва, така също и за лечение на стомашна инфекция, причинена от Helicobacter pylori.

Особености на приложение и дозировка: При дуоденална язва се прилага по 1 таблетка сутрин и вечер в продължение на 4 - 8 седмици. За лечение на дуоденална язва с доказана стомашна инфекция с Helicobacter pylori се провежда комбинирано лечение в продължение на 2 седмици с Pylorid по 1 таблетка сутрин и вечер, кларитромицин по 500 mg/8 h per os и амоксицилин по 500 mg ва 6 h per os. След приключване на курса от комбинираното лечение, в продължение на още 2 седмици се продължава само с Pyloris 2 пъти дневно по 1 таблетка.

Странични ефекти: Има добра поносимост.

Противопоказания: Бременност, в детската възраст и при ХБН с креатинов клирънс под 0, 42 ml/s.

 

Реклама