Pyrantel (DCI)

Синоними: Pyrantel (Balkanpharma), Combantrin (Balkanpharma) , Combantrin (Pfizer), Helmex (Roerig), Helmintox (Innotech International).

Лекарствени форми: Pyrantel - tabl. x 150 mg; Combantrin (Balkanpharma) - tabl. x 250 mg, susp. fl. x 15 ml (50 mg/ml); Helmex - tabl. x 125 mg et x 250 mg. susp. 5% fl. x 15 ml (125 mg/2, 5 ml).

Действие: Пирантелпамоатът се резорбира слабо в храносми-лателния тракт. След перорално приемане повече от 50% от внесеното количество се екскретира в непроменен вид с фекалиите и по-малко от 7% с урината. Той действа парализиращо на нервно-мускулната система на аскарисите, оксиурите, анкилостомитите и на Necator americanus, вследствие на което паразитите биват изхвърлени с фекалните маси в резултат на чревната перисталтика. Той действа на зрелите и незрелите форми на паразитите, но не действа на ларвите, които са мигрирали в тъканите.

Показания: Прилага се при аскаридоза, ентеробиоза и анкилостомиаза.

Обичайна дозировка: 10-12 mg/kg еднократно per os по време на хранене.

Особености на приложение и дозировка: На възрастни при ентеробиоза и аскаридоза се прилага по 10 mg/kg средно, еднократно, което прави 3 таблетки от 150 mg или 6 дозировъчни лъжички от 2,5 ml. При анкилостомиаза се дават по 6 таблетки по 250 mg или 12 дозировъчни лъжички по 2, 5 ml наведнъж дневно в продължение на 2-3 дни. На деца под 18 месеца се прилага по 1 дозировъчна лъжичка от суспенсията (125 mg). Над тази възраст по 1 дозировъчна лъжичка на 10 kg телесна маса дневно.

Особености на употреба: Не е необходимо да се гладува или да се приема очистително преди поглъщане на таблетките или суспенсията.

Взаимодействие с други лекарства: Не се съветва едновременно приложение с левамизол, защото може да се потенцира токсичността на последния. Да се избягва едновременно приложение на пирантел с пиперазин, защото пиперазинът антагонизира антихелминтните свойства на пирантела.

Странични ефекти: Може да причини повръщане и диария.

Противопоказания: Бременност.

 

Реклама