Pyrazinamide (DCI)

Синоними: Pyrazinamide (Lederle), Pyrazinamide (Jenapharm), Pezetamid (Hefa Pharma), Pirilene (Merrell Dow), Tebrazid (Continental Pharma).

Лекарствени форми: Tabl.x 500mg.

Действие:

Има бърза и пълна резорбция в гастро-интестиналния тракт. Максималне серумна концентрация се получава към края на втория час от приемането му. Плазменият му полуживот е около 9h. Не се свързва с плазмените протеини. Има добра интрацелуларна пенетрация в макрофагите и в тъканите – бели дробове, черен дроб и бъбреци. Преминава в церебро-спиналната течност в концентрации близки до серумните. Метаболизира се в черния дроб до пиразинова киселина, която има същата активност и се излъчва с урината.

Показания:

  • За лечение на белодробна и на екстрапулмонална туберкулоза, причинена от резистентни на големите антибиотици (Isoniazide и Rifampicine) щамове, в комбинация с други туберкулостатични средства.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Алергични реакции, хотосенсибилизация,артралгии, хепатотоксичност, диспептични прояви – гадене, безапетитие, повръщане. Инхибира екскрецията на пикочната киселина.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към пирацинамид, тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност, хиперурикемия, порфирия.
30-50mg/kg телесна маса дневно на един прием сутрин. Максимална дневна доза 3,0g. На деца се прилага, при липса на друга алтернатива, по 20 mg/kg/24h.
- Прилага се за лечение на пресни случаи на белодробна туберокулоза в комбинация Rifampicine, Isoniazide и Ethambutol през първите два месецаот лечебния курс, за скъсяване на срока за негативизиране на храчките и за редуциране продължителността на лечението.
Пиразинамидът, както и изониазида, е дериват на никотинамида. Той иам бактерицидно действие върху интрацелуларните форми на туберкулозните бацили, намиращи се в кисела среда, коеот е необходимо условие за действието му. Ако пиразинамидът се прилага самостоятелно, има голям риск от развитие на резистентни щамове, затова се прилага винаги в комбинация с други туберкулостатици.
 

Реклама