Pyridoxine (DCI) = Vitamin B6

Синоними: Vitamin B6 (Sopharma), Vitamin B6 Jenapharm (Jenapharm), Vitamin B6 Ratiopharm (Ratiopharm), Vitamin B6 Richard (Lab. Richard), Becilan (Aventis), Benadon (Roche), Comploment Continus (Mundipharma), Hexobion (Merck), Pyragamma (Worwag).

Лекарствени форми: Vitamin B6 (Sopharma) – film-tabl. x 25 mg, amp. x 50 mg/2 ml et x 100 mg/2 ml; Vitamin B6 Jenapharm – tabl. x 20 mg, amp. x 50 mg/2 ml; Vitamin B6 Ratiopharm – film-tabl. x 40 mg, amp. x 100 mg/2 ml; Becilan – tabl. x 250 mg, amp. x 250 mg; Benadon – tabl. x 40 mg et x 300 mg, amp. x 100 mg/2 ml; Comploment Continus – tabl. retard x 100 mg; Hexobion tabl. x 10 mg et x 100 mg; Pyragamma – tabl. x 40 mg, amp. x 150 mg/1 ml.

Действие: В природни условия Vit. B6 се състои от три пиридинови производни: пиридоксин, пиридоксамин и пиридоксал, които в организма се превръщат в пиридоксал-5-фосфат. Последният е единствената биологично активна форма, която притежава витаминни свойства и се намесва в голям брой ензимни реакции: играе роля на Со-ензим на аминокиселинните декарбоксилази, аминотрансферазите, някои хидролази, фосфатази и други. По този начин участва активно в метаболизма на свободните аминокиселини и белтъчините, на хистамина, в синтезата на биогенните моноамини, в метаболизма на триптофана. Подобрява липопротеиновата обмяна у болни с атеросклероза. Има регулиращо и стимулиращо еритропоезата действие, особено при сидероахристичните анемии. При недоимък на Vit. B6 е нарушено включването на глицина в молекулата на хема. Той е необходим за синтезата на порфирините.

Показания: - За профилактика и лечение на хиповитаминоза B6, най.често в комбинация с други витамини от В-групата.

  • За лечение на сидеробластна анемия, на микроцитни и хипохромни анемии, на хипопластична анемия и агранулоцитоза, лъчева болест.

  • За профилактика и лечение на невропатиите дължащи се на медикаменти, които са антагонисти на Vit. B6, като изониазид, циклозирин, пенициламин и други.

  • Захарен диабет в комбинация с антидиабетни средства.

  • Атеросклероза.

  • Лъчева болест.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 50 – 100 – 250 mg в 20-дневни курсове, разделени от периоди на почивка. За лечение на вродени и придобити форми на сидеробластна анемия се инжектира венозно по 50 – 100 mg/24 h в продължение на 10 – 14 дни. при облъчване с рентгенови лъчи и при лечение с цитостатици се прилага в дневна доза 200 – 250 mg.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва в една спринцовка с Vit. B1 и B2 . Намалява действието на L-Dopa.

Странични ефекти: Алергични реакции. В големи дози може да причини периферни неврологични прояви.

Противопоказания: Да се прилага внимателно пир язвена болест, тъй като повишава стомашната киселинност, при тежки чернодробни увреждания и миокарден инфаркт.

 

Реклама