Pyrimethamine (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Приет перорално, се абсорбира бавно, но пълно. Активни плазмени концентрации се установяват до 2 седмици след приемането. Той се натрупва във всички тъкани – бели дробове, черен дроб, слезка, мозък и други. Плазменият му полуживот е 4 дни. Преминава и в майчиното мляко.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Потискане на еритропоезата, бъбречни заболявания. 
Главоболие, световъртеж, диспептични прояви, болки в сърдечната област. При продължително лечение може да се развие мегалобластна анемия.
За профилактика на маларията се прилага по една таблетка от 25 mg един път седмично. За лечение на токсоплазмозата се прилага по 25 – 50 mg дневно, комбинирано със Sulfadimezin по 3,0 – 6,0 g дневно в продължение на 5 дни. След интервали от 7 – 14 дни се провеждат 3 такива курса. За лечение на polycythaemia vera се прилага в начални дози от 50 mg дневно, а след спадане на еритроцитите до 5 х 1012/1 се продължава с дневна доза 25 mgь като лечебния курс трае 2 – 10 седмици. При липса на ефект до петия ден лечението се прекъсва.
Използва се за профилактика на маларията във всичките й форми, но не и против рецидивите на болестта. Прилага се главно за патогенетично лечение на токсоплазмозата и полицитемията.
Има предимно шизонтотропно действие, но едновременно с това има и гаметотропно действие. Действа като антагонист на фолиевата киселина, тъй като потиска дихидрофолатредуктазата. Това налага ежеседмичен контрол на хематологичните показатели и внасянето по 50 mg седмично на фолиева киселина.
Tabl. x 25 mg et x 50 mg.
Daraprim (Wellcome), Tindurin (Egis), Malocide (Specia).
 

Реклама