Quinethazon(DCI)

Синоними: Hydromox (Lederle).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Анурия, алергия към сулфонамиди, бронхиална астма.
Най-често се наблюдават: отпадналост, анорексия, гадене, повръщане, диария или запек, ортостатична хипотония. По-рядко може да се развие интрехепатална холостаза с жълтеница, левкоцитопения до агранулоцитоза, апластична анемия, хипергликемия, некротизиращ ангиит, уртикария.
При едновременна употреба с тубокурарин има опасност от блокиране на дишането.
50 – 100 mg/24h, наведнъж сутрин.
За лечение на отоци при застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, бъбречни заболявания, включително и в стадий на терминална ХБН, а също така и на отоци вследствие на лечение с кортикостероиди и естрогени. Не се прилага при нефропатия на бременността. За монотерапия на АХ или в комбинация с други антихипертензивни средства.
Кинетазонът е квиназолинов дериват от групата на бензотиазидите. Диуретичното му действие се дължи на инхибиране механизма на реабсорбция на натрия в проксималната тубулна конволуция. Води до екскреция на натрий и хлориди в почти еквивалентни количества, докато екскрецията на калиеви йони е по-слаба. Увеличената калиева екскреция е резултат от повишената му секреция в дисталния тубул, където той се разменя с натрий. Салиуретичното му действие настъпва бързо – около 2 h след орално приемане, достига максимума към шестия час и трае 18 – 24 h. Антихипертензивното му действие е резултат на натриуретичното му действие и от намаляване на ПСС.
Tabl.x 50 mg.
 

Реклама