Rabeprazole Sodium (DCI)

Синоними: Aciphex (Janssen Pharm).

Лекарствени форми: Tabl. Extended Release x 20 mg.

Действие: Представлява антисекреторен медикамент, който потиска стомашната Н++АТР-аза на париеталните клетки. Той няма антихолинергична и антихистаминова Н2 активност. Като инхибитор на протоннат апомпа той блокира последния етап от стомашната киселинна секреция. След перорален прием се абсорбира добре и достига максимални плазмени концентрации за 2 - 5 h. Не акумулира. Има плазмен полуживот от 1 - 2 h. Свързва се в 96, 3% с плазмените протеини. Метаболизира се екстензивно до предимно неактивни метаболити. Елиминира се в 90% с урината и останалото количество с фецеса.

Показания:

 • За краткотрайно (4 - 8 седмично) лечение на ерозивен или улцеративен гастро-езофагеален рефлукс.

 • За краткотрайно (до 4 седмици) лечение на дуоденална язва.

 • За дълготрайно лечение на хиперсекрецията при синдром на Zollinger-Ellison.

   Особености на приложение и дозировка:

  1. За лечение на ерозивен или улцеративен гастро-езофагеален рефлукс препоръчваната доза е 20 mg за 8 седмици. Ако няма ефект след 8 седмици се прави нов 8 седмичен курс в същата дозировка.

  2. За лечение на дуоденална язва - 20 mg за 4 седмици.

  3. За лечение на синдрома на Zollinger-Ellison - при възрастни се започва с доза 60 mg веднъж дневно. Дозата може да се увеличи до максимално 100 mg еднократно или до 60 mg два пъти дневно. Лечението може да продължи 1 година и повече.

    Взаимодействие с други лекарства: Както при другите инхибитори на протонната помпа.

    Странични ефекти: Както при другите инхибитори на протонната помпа.

    Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.

     

    Реклама