Racemelphalan (DCI) = Melphalan

Синоними: Alkerran (Wellcome), Sarcolysin (Medexport)

Лекарствени форми: Alkeran – tabl. x 2 mg et x 5 mg, amp. x 100 mg; Sarcolysin – tabl. x 10 mg, amp. x 20 mg.

Действие: Мелфаланът е неспецифичен инхибитор на туморния растеж. Той действа алкилиращо и встъпва в реакция с нуклеиновите киселини, белтъчините и ензимите. Повлиява предимно нуклеопротеидите в клетъчните ядра на малигнено дегенериралите тъкани. Ядреното вещество се разпада и придобива формата на капки. Едновременно с това се повишава активността на алкалната фосфатаза на ядрените нуклеопротеиди. Потискат се клетъчните митози, а заедно с това и деленето на клетките.

Показания: Прилага се при семином на тестиса и неговите метастази, при злокачествени ангиоендотелиоми, при ретикулосарком, при сарком на Юинг, при мултиплен миелом, при рак на яйчниците и млечните жлези, при първичен холангиоцелуларен карцином на черния дроб.

Обичайна дозировка: 20 – 30 mg/m2 i.v.

Особености на приложение и дозировка: За предпочитане е венозното приложение. Най-често се внася във венозна капкова инфузия веднъж седмично, като обикновено първите две инфузии са по 40 mg, а всяка следваща седмица дозата намалява с по 10 mg до обща курсова доза 150 mg, максимално 250 mg. Плеврално се прилага в доза 20 – 30 mg, а абдоминално – по 60 – 80 mg, след изчезване на асцитната течност.

Странични ефекти: Безапетитие, гадене, повръщане, отпадналост. При по-големи дози може да се развият най-често 3 – 4 седмици след проведеното лечение, левкоцитопения, тромбоцитопения и анемия. Понякога се развиват стоматит, кръвотечения, склонност към инфекции, повишаване на температурата.

Противопоказания: При кахексия, в терминалните стадии на заболяването, при изразен анемичен синдром, костномозъчна хипоплазия, тежки поражения на черния дроб, бъбреците и сърцето.

 

Реклама