Ramipiril (DCI)

Синоними: Triatec (Aventis), Delix (Aventis), Vesdil (Astra Chemicals), Altace (Aventis).

Лекарствени форми:

Действие :

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към АСЕ, анамнеза аз едем на Квинке. Да се прилага внимателно при болни с хипонатриемия и при пациенти с билатерална стеноза на бъбречните артерии и при стеноза на бъбречна артерия на единствен бъбрек.
Гадене, липотимия, главоболие, вертиго, астения, коремни болки. По-рядко може ад се наблюдават кожни обриви, ангионевротичен оток и други алергични прояви. У болни с хипонатриемия или със стеноза на бъбречните артерии след първата доза маже да настъпи артериална хипотензия и/ или ОБН.
Едновременното приложение с невролептици или с имипраминови антидепресанти увеличава риска от ортостатична хипотензия. При едновременно приложение с НПВС или кортикостероиди може ад се наблюдава намаление на антихипертензивния ефект. Да не се комбинира с литиеви препарати. При едновременно лечение с хепарин може да се развие хиперкалиемия особено при болни с ХБН.
Лечението се започва с начална доза 2,5 mg дневно, дадена сутрин. Храната забавя абсорбцията на препарата. Ако преди започване на лечението болният е получавал диуретична терапия, диуретикът трябва да се спре поне за три дни или лечението да започне с 1,25 mg дневно. При незадоволителен ефект към края на третата седмица дозата на рамиприла може ад се увеличи на 5 mg, дадена наведнъж сутрин. При реновазална хипертензия лечението се започва с 1,25 mg. При напреднала ХБН лечението се започва с 1,25 mg дневно и не бива да надминава 5mg. Капсулите се вземат по време на ядене или след нахранване.
за лечение на АХ.
Рамиприлът е мощен и дълго действуващ инхибитор на АСЕ. Като потиска конверсията на ангиотензин І в ангиотензин ІІ, рамиприлатът намалява периферното съдово съпротивление. Неговото антихипертензивно действие и хемодинамичните му ефекти се обясняват освен с инхибицията на АСЕ и с потискането на кининаза ІІ, поради което намалява разграждането на брадикинина, който е мощен вазодилататор с действие върху каликреин – кининовата система и с активиране на биосинтезата на PgE2 и простациклин. Приет перорално, се абсорбира бързо и достига върхова плазмена концентрация след 1h. В черния дроб се хидролизира много бързо до активен метаболит – рамиприлат, който осигурява в ниски концентрации продължителна и стабилна инхибиция на АСЕ в серума и тъканите. Има време на полуживот 13 – 17 h. Приет в еднократна дневна доза, рамиприлът упражнява при хиперотници максимален антихипертензивен ефект към 3 – 6 час, който персистира 24 часа. Елиминира се с фецеса и урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.
Caps.x 1,25 mg,x 2,5 mg, x 5 mg et x 10 mg.
 

Реклама