Rapitard MC (Novo Nordisk)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Rapitard MC представлява смес от разтвор на бързодействащ монокомпонентен свински инсулин (Actrapid MC) – 25 % (100 UI в един флакон) и суспенсия от кристален говежди инсулин с интермедиерно действие – 75 % (300 UI в един флакон). Хипогликемичното му действие започва 30 minслед подкожно инжектиране и продължава 24 h.

Показания: Инсулинозависим тип захарен диабет.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се дълбоко подкожно или мускулно. Преди употреба флаконът трябва да се разклати и изтегленото количество инсулин да се инжектира веднага. Дневната доза се определя индивидуално в зависимост от състоянието на болния и неговите инсулинови нужди. Тя се аплицира в 1 – 2 инжекции. Началната ориентировъчна дневна доза се адаптира в последствие съобразно кръвозахарните и уринозахарните профили, като през 3 – 4 дни се коригира с 4 – 6 UI.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение с бета-блокери, МАО инхибитори и антибактериални сулфонамиди може да засили хипогликемичния ефект, докато кортикостероидите, вазопресорните амини, диуретиците, тиреоидните хормони и TSH, невролептиците и хидантоина могат да повишат гликемията.

Странични ефекти: Рядко локални реакции – болка и еритем на мястото на инжектирането, обикновено при грешки в начина на инжектирането. Много рядко се наблюдават генерализирани алергични реакции спрямо инсулина. При предозиране – хипогликемия.

Противопоказния: Инсулинова алергия. Предпазливо трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, ИБС, тежки чернодробни заболявания.

 

Реклама