Repaglinide ( DCI )

Синоними: Novo Norm (Novo Nordisk), Prandin (Novo Nordisk), Rapilan.

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение:

Дозировката е индивидуална според стойностите на HbA1 <8% - 0,5 mg, а при пациенти лекувани предварително с други антидиабетични средства и при тези с HbA1 ≥ 8%, стартовата доза е 1 или 2 mg на гладно, 15 – 30 min преди всяко хранене. Поддържащата доза варира от 0,5 mg до 4 mg взети 1,2,3 или 4 пъти дневно до максималната дневна доза 16 мg. Когато се комбинира с метформин се спазва същата схема на дозиране.
Диабетна кетоацидоза с или без кома, свръхчувствителност към медикаменти.
Кетоконазола и еритромицина потискат, а рифампицина, барбитуратите и бензодиазапените засилват метаболизма на репаглинида. Хипогликемизиращото му действие се засилва при едновременното приложение с НПВС, включително салицилати, сулфонамиди, хлорнитромицин, кумарини, МАО инхибитори, пробенецид и бета-блокери. Тиазидните диуретици, кортикостероидите, фенотиазините, тиреоидните хормони, естрогените, оралните контрацептиви, калциевите антагонисти, изониазидът и други намаляват хипогликемизиращият ефект на NovoNorm.
Редки - хипогликемия, инфекции на горните дихателни пътища, главоболие, миалгии.
За монотерапия или в комбинация с метформин при пациенти с тип ІІ захарен диабет (ИНЗТ).
Представлява пероролен противодиабетичен медикамент от групата на сулфанилурейните препарати. Повишава инсулиновата секреция и нормализира стойностите на кръвната захар посредством ….стимулация на бета-клетките на панкреаса. NovoNorm затваря АТР-зависимите калиеви канали в мембраната на бета-клетките чрез свръзване със специфични рецептори с което предизвиква деполаризация. Това води до отваряне на калциевите канали и повишен калциев инфлукс, който от своя страна индуцира инсулиновата секреция. Този йонен механизъм е тъканно специфичен и не засяга сърдечната и скелетната мускулатура. След перорален прием се абсорбира напълно и максимални плазмени концентрации се достигат за 1h. Свързва се с плазмените протеини в повече от 98%. Метаболизира се в черния дроб. Има серумен полуживот от 1h. Елиминира се с фецеса в 90% и в 8% с урината под формата на метаболити. Непроменен се излъчва в 2% с фецеса и под 0,1% с урината.
Tabl. x 0,5 mg, x 1 mg et x 2 mg.
 

Реклама