Resemid (Balkanpharma)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежка брадикардна сърдечна недостатъчност, тежка коронарна атертосклероза, язвена болест, терминална ХБН, депресивни състояния. Подагра, диабет, хипокалиемия.
При големи дози, прилагани продължително време, може да се проявят страничните ефекти на двете активни съставки.
Желателно е последната доза да не се взема по-късно от 16 h, за да се избегне диуретичното действие на фуроземида през нощта.
Отначало лечението се провежда с 3 – 4 таблетки дневно, разпределени в 2 – 3 приема, а след постигане на определен хипотензивен ефект се провежда поддържаща терапия с по 1 таблетка дневно или през ден .
2- 3 х 1 таблетка.
Прилага се при всички степени на АХ, включително и ренална в стадий на ХБН.
Комбиниран препарат, чието антихипертензивно действие се дължи на периферните симпатиколитични ефекти на резерпина и на общото му депримиращо действие върху ЦНС и потискане активността на депресорните центрове, от една страна, а от друга намаляването на натриевото съдържание в гладкомускулните клетки на съдовата стена, причинено от фуроземида. При това двете съставки взаимно потенцират антихипертензивния си ефект, което позволява намаляване на дозировката им.
Tabl.= Reserpin 0,1 mg + Furosemide 15 mg.
 

Реклама