Rethizid (Balkanpharma), Erpozid (Chinoin), Hydropres (MSD).

Лекарствени форми: Rethizid – tabl.= Reserpin 0,15 mg + Hydrochlorothiazide 10 mg; Erpozid – tabl. = Reserpin 0,10 mg + Hydrochlorothiazide 10 mg; Hydropres – tabl.= Reserpin 0,125 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежка сърдечна недостатъчност с брадикардия, тежка коронарна атеросклероза, язвена болест, депресивен синдром, диабет, подагра, хипокалиемия.
При висока дозировка може да се проявят страничните действия на двете активни съставки на препарата, най-често – хипокалиемия.
Лечението се провежда отначало с 1 – 2 таблетки 2 – 3 пъти дневно, а след получаване на оптимален хипотензивен ефект дозата се намалява и се провежда поддържаща терапия с по 1 таблетка два пъти дневно.
2 – 3 х 1 – 2 таблетки дневно.
Лека и умерено тежка хипертензия, особено съчетана с оточен синдром, сърдечна недостатъчност и тахикардия.
Комбиниран антихипертензивен препарат, чийто хипотензивен ефект се осъществява от намаляване съдържанието на катехоламини в периферните окончания на симпатикуса и в мозъчните депа вследствие въздействието на резерпина, от една страна, и пониженото съдържание на натриеви йони в гладката мускулатура на съдовата стена, причинено от хидрохлоротиазида, който едновременно с това потенцира и действието на резерпина.
 

Реклама