Reviparin ( DCI )

Синоними: Clivarin 1,75 ( Abbott ).

Лекарствени форми: Seringues x 0,25 ml; Amp. x 0,25 ml.

Действие: Ревипаринът е нискомолекулен хепарин, получен от свинска чревна мукоза чрез нитритно отцепване, със средна моларна маса 3150 – 5150 далтона. Препаратът има силен антитромботичен ( анти-Х-а ефект ) и слаб антикоагулантен ефект ( слаб антитромбинов ефект ) в отношение 3,6 – 6,1. Една готова спринцовка или една ампула от 0,25 ml съдържа ревипарин с АХ-а ефект съответствуващ на 13,8 mg нискомолекулярен хепарин. В терапевтични дози не променя глобалните тестове на коагулацията, не удължава времето на кървене. Приложен подкожно достига максимална плазмена концентрация след 3 часа и след оформяне на фазата “плато” до шестия час, активността му започва да спада. Има висока бионаличност – 95 %. По-голямата част от препарата се излъчва с урината.

Показания: За първична и пред- и следоперативна профилактика и лечение на тромбоемболична болест от венозен произход главно в общата, онкологичната и ортопедичната хирургия. Профилактика на съсирването в системата на екстракорпоралното кръвообращение при хемодиализа, когато продължителността на сеанса е повече от 4 h и за лечение на възникнали дълбоки венозни тромбози.

Особености на приложение и дозировка: За профилактика на следоперативната тромбоемболична болест се инжектира подкожно по една ампула 2 часа преди оперативна интервенция. В следващите дни се дозира по 1 ампула дневно. Курсът на лечение продължава през целия период на риска. При неусложнени операции лечението продължава 7 дни. Кливарин не се прилага i.v. и i.m.

Особености на употреба: Инжектира се подкожно, като се прави кожна гънка между палеца и показалеца в умбиликалната област. Иглата се насочва перпендикулярно, а не тангенциално и кожната гънка се поддържа през време на цялото инжектиране, за да сме сигурни, че иглата няма да попадне в мускула.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното му прилагане с НПВС и тромбоцитни антиагреганти ( тиклопидин и ибустин ), кортикостероиди и декстран 40 не се препоръчва поради риск от хеморагии.

Странични ефекти: Хеморагични прояви, тромбоцитопении, хематоми на мястото на апликацията, много рядко се наблюдават кожни некрози, кожни алергични прояви, повишаване на трансаминазите, при продължително лечение – остеопороза, преходна алоперация.

Противопоказания: Хеморагични диатези, тромбоцитопения, бактериален ендокардит, мозъчен кръвоизлив, операции на ЦНС, лумбални и епидурални анестазии, лумбални пункции, алергия към хепарина.

 

Реклама