Ribomunyl (Inava)

Лекарствени форми: Tabl.; Fl. aerosol x 10 ml = 200 единични дози; Fl. lyophilisat + amp. разтворител +специална спринцовка за еднократна употреба.

Действие: Рибомунил е биологичен имуностимулатор, който съдържа бактериални рибозоми и протеогликани от бактериалната клетъчна стена, под формата на таблетки за перорална употреба, аерозол за перназална употреба и лиофилизат в ампули за подкожно приложение. Стимулира неспецифичния клетъчно хуморално медииран имунитет посредством мембранните протеогликани. Стимулира NK клетките, увеличава фагоцитарната активност на полинуклеарите и макрофагите, активира системата на комплемента и продукцията на имуноглобулини – IgA, IgM, IgG. Посредством бактериалните рибозоми стимулира специфичния имунитет, като активира образуването на специфични антитела срещу главните причинители на инфекции на горните дихателни пътища и на бронхо-пулмоналната система. Стимулира специфичния клетъчно медииран имунитет чрез активиране на Т клетките. В условията на двойно сляп опит е установено, че рибомунил намалява броя ,продължителността и тежестта на инфекциозните епизоди, намалява консумацията на антибиотици и подобрява общото състояние на болните с рецидивиращи респираторни инфекции.

Показания: Прилага се за профилактика и имунотерапия на рецидивиращи респираторни инфекции: ринофарингити, ларингити, ангини, синуити, трахеобронхити и бронхопневмонии при болни с хроничен бронхит, бронхиална астма, хронично белодробно сърце.

Особености на приложение и дозировка: Перорално се прилага по 3 таблетки дневно 4 дни от седмицата в продължение на 3 седмици. Аерозолната форма се прилага по 1 доза във всяка ноздра и в орофаринкса сутрин и вечер в продължение на 15 дни. След почивка от поне 1 седмица се прилага още най-малко един курс. Инжекционно се въвежда подкожно, като се съчетава с аерозолно лечение. Първата инжекция се прави от половин доза на седмия ден от започването на аерозолното лечение, а втората на четиринадесетия ден. След това на четиринадесетия ден от повторните аерозолни курсове се прави по една подкожна инжекция, общо не повече от 4 подкожни апликации. Ако е необходимо, може да се провежда поддържащо лечение: през интервали от 4 – 6 седмици – по 15 дни аерозолно лечение, комбинирано с една инжекция на петнадесетия ден.

Особености на употреба: Таблетките се приемат наведнъж сутрин нагладно. Инхалациите трябва да се синхронизират с дълбока инспирация. Преди започването на инжекционното лечение се прави интрадермална проба с 0,1 ml за изпитване на чувствителността. Инжектира се дълбоко подкожно!

Странични ефекти: При перорално приложение – в редки случаи транзиторна сиалорея. При аерозолно лечение – транзиторна ринорея. При инжекционно приложение – възпалителна реакция на мястото на инжектирането, субфебрилитет.

Противопоказания: При астматици да се прилага внимателно аерозолната форма! Алергични състояния.

 

Реклама