Rifamycine (DCI)

Синоними: Tuborin (Balkanpharma), Rifocine (Merrell Dow).

Лекарствени форми: Amp.x 125 mg/2ml et x 250mg/4ml pro inj.i.m.; Amp.x 500mg/10ml pro inj.i.v.

Действие: Рифамицинънт е широкоспектърен антибиотик с бактерицидно действие спрямо туберкулозните микобактерии, Gram (+) микроорганизми като стафилококи, включително и пеницилиназаобразуващи, стрептококи, мневмококи, ентерококи, дифтерийния бацил, причининтелите на газ-гангрената, а в по-високи концентрации и спрямо някои Gram (-) микроорганизми, като Esch.coli, Proteus, салмонели и други.

При мускулно пирложение се резорбира бързо и достига максималнат концентрация за около 1h. Плазменият му полуживот при венозно приложение е около 2-3h. Сплазмените протеини се свързва в 80 – 100%. Задържа се в кръвта повече от 12h. Прониква добре в телесните тъкан и и течности, като значими концентрации се установяват в плеврални изливи, жлъчката, ликвора, бъбреците. Преминава слабо плацентарната бариера. Не се екскретира в майчиното мляко. Елиминира се главно с жлъчката и по-слабо с урината.

Показания: Прилага се във всички стадии и форми на белодробна туберкулоза в комбинация с други туберкуростатици, за интракавитарно вливане при каверни, белодробни абцеси и други, за предоперативно лечение на туберкулозата, при менингити. При остри инфекции на бронхо-пулмоналнатасистема, пиелонефрити, остеомиелити, гнойни инфекции н амеките тъкани, стафилококов сепсис, ентерити, проказа.

Обичайна дозировка: Inj.i.m.: 500-750 mg дневно. Inj.i.v.:0,5-1,5 g/24h.

Особености на приложение и дозировка:

При деца до 6 години се дозира по 15mg/kg/24h, като се инжектира венозно бавно (най-малко за 2min) в 2-3 абликации, а при деца над 6 години – по 10mg/kg/24h, разпределени в 2 – 3 инжекции.

Особености на употреба: Ампулите за венозно приложение не се използват мускулно и обратно!! Ампулите се отварят непосредствено преди употреба, а неизползваният остатък се изхвърля!!!

Странични ефекти: Транзиторно пожълтяване на кожата и лигавиците и потъмняване на урината при продължително приложение във високи дози.

Противопоказания: Свръхчувствителност към рифамицин, болни с жълтеница, първите 3 месеца на бременността.

При туберкулоза се прилага по 30mg/kg телесна маса, максимално до 2,0g на денонощие, разпределена в 2 – 3 приема мускулно, обикновено в комбинация с други туберкулостатици – римицид и етамбутол. При туберкулоза се прилага и във венозна капкова инфузия, като 1,5 – 2,0 g се разтварят в 250 – 500ml физиологичен разтвор или в 5% глюкоза се вливат в продължение на около 3h.
 

Реклама