Risedronate Sodium (DCI)

Синоними: Actonel (Procter and Gamble Pharm).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Ризендронатът се приема еднократно дневно, сутрин 30 минути преди хранене. Таблетките се поглъщат без да се дъвчат и да се разтварят в устната кухина, поради опастност от улцерации на лигавицата. Приема се в право положение с пълна чаша вода. Пациентите трябва да останат прави за следващите 30 min. Лечението винаги е комбинирано с калций 500 – 1000 mg/24 h и Vit. D. Препаратите съдържащи калций, магнезий и алуминий трябва да се приемат след най-малко 4 h. При ХБН с креатининов клирънс до 30 ml/min, дозата не се променя а при креатининов клирънс < 30 ml/min ризендронат не се прилага.

Препоръчваната дневна доза за лечение и профилактика на постменопаузална остеопороза и на индуцирана от кортиколечение остеопороза е 5 mg дневно. За лечение на болестта на Paget се прилагат 30 mg дневно за 2 месеца. Повторен лечебен курс със същата дозировка може да се проведе след 2 месечен период.
Хипокалциемия, свръхчувствителност към медикамента.
Не са известни. Може да се комбинира с естрогени в курса на лечение на постменопаузална остеопороза, както и с НПВС. Да се избягва приложението с калций или магнезий съдържащи антиациди, докато прилагането с хистаминови Н2 блокери е възможно.
Дисфагия, езофагит, улцерации на лигавицата на стомаха и хранопровода, диарии, коремна болка, зачервяване, гръдна болка, астения, артралгии.
За лечение и превенция на постменопаузална остеопороза, за лечение и превенция на индуцирана от кортиколечение вторична остеопороза и за лечение на остеитис деформанс -–болест на Paget.
Актонел представлява пиридинил бифосфонат, който инхибира остеокласт-медиираната костна резобция и по този начин модулира костния метаболизъм. Той притежава изразен афинитет към хидроксиапатитните кристали в костите и действа като активен агент, който потиска на клетъчно ниво активността на остеокластите. Те адхезират нормално по костната повърхност, но показват ниска резорптивна активност, по-рядка активация на ремоделиращите се участъци на костта и намалена костна резорбция и ремоделиране. След перорален прием абсорбцията на ризендроната е бърза в горните отдели на тънките черва. Присъствието на храна намалява резобцията с 55 %, а хранене 1h след приема на препарата – с 30 %, затова не се препоръчва хранене 10 h преди и 4 часа след приема на ризендронат. Веднъж абсорбиран, има мултифазов профил на серумна концентрация – начален полуживот от 1,5 h и терминален експоненциален полуживот от 480 h, който зависи от разпределението на препарата в костите. Около 60 % от приетата доза се разпределя в костите, а останалата част се екскретира с урината. Стабилни плазмени концентрации се достигат след 57-дневно лечение. Свързва се с плазмените протеини в 24 %. Не е установен системен метаболизъм. Елиминира се с урината при перорална доза – след 24 h, а 85 % от венозната доза се открива в урината след 28 дни. Реналният клирънс не е зависим от концентрационната способност на бъбреците и има линеарна зависимост спрямо креатининовия клирънс. Средния ренален клирънс е 105 ml/min (CV = 34%). Неабсорбираното лекарство се елиминира в непроменен вид с фецеса.
Tabl. x 5 mg et 30 mg.
 

Реклама