Risperidon (DCI)

Синоними: Risperdal (Jansen-Cilag).

Лекарствени форми:

Действие:

Приложен перорално има бьрза и добра ентерална абсорбция. В черния дроб се трансформира в активен метаболит, който има плазмен полуживот около 24 h. Респиридоньт и неговия активен метаболит се свьрзват с плазмените протеини над 77 %. Екскретират се чрез бьбреците с урината.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация.
Повишена вьзбудимост, безсьние или сьнливост, главоболие, намаление на вниманието, гадене, запек, гастралгии, тремор, мускулна ригидност, саливация, галакторея, задрьжка на течности, хипертермия, менструални смущения.
Лечението се провежда с постепенно нарастващи дози: пьрвия ден – 1 mg/12 h, втория – 2 mg/12 h, третия – 3 mg/12 h. Оптималната доза е между 2 и 4 mg/12 h. При стари хора лечението се започва с 0,5 mg/12 h.
Шизофрения с халюцинации, аутизьм и налудни идеи.
Рисперидоньт има добре изразена шизофренна активност, която е свьрзана с блокиращото му действие вьрху D2-допаминергичните и 5-НТ2 серотонинергичните рецептори в ЦНС. Това балансирано действие вьрху двата вида рецептори обуславя вероятно и слабата му екстрапирамидна токсичност.
Film-tabl. x 1 mg, x 2 mg, x 3 mg et x 4 mg.
 

Реклама