Rivastigmine (DCI)

Синоними: Exelon (Novartis).

Лекарствени форми: Caps. x 1, 5 mg, x 3 mg, x 4 mg et x 6 mg.

Действие: Rivastigmine представлява инхибитор на ацетилхолинестеразата и действието му е свързано с увеличаване на ацетилхолина в мозъчната кора, вследствие на което се забавя развитието на деменцията и прогресирането на болестта на Alzheimer.

Показания: За симптоматично лечение на леките и умерено тежките форми на болестта на Алцхаймер.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва с малка доза - 2 пъти дневно по 1, 5 mg. При добра поносимост в продължение поне на 2 седмици, дозата може да се увеличи на 3 mg 2 пъти дневно. По-нататъшното увеличаване на дозировката на 4 mg, а след това и на 6 mg 2 пъти дневно може да се направи при условия, че след всяко увеличение има добра поносимост в продължение поне на две седмици. При развитие на нежелани ефекти или загуба на тегло в курса на лечението те могат да регресират, ако се отменят 1 или няколко приема или ако дозировката се върне временно към предишна, добре понасяна доза. Поддържащата ефикасна доза е 3 - 6 mg 2 пъти дневно. Максималната дневна доза, която се препоръчва е 12 mg, разпределена в 2 приема. Клиничният ефект от ривастигмина трябва да се преценява редовно, особено при болните, които получават по-малко от 3 mg 2 пъти дневно. Прекратяване на лечението трябва да се обсъжда, когато е очевидно че няма терапевтичен ефект от него. Ефектът от лечението с ривастигмин в продължение на повече от 6 месеца не е проследен в контролирани проучвания. При болни с бъбречна или чернодробна недостатъчност дозировката на ривастигмина трябва да се ажустира съобразно индивидуалната поносимост. Не се препоръчва приложението му при деца. Ползата от приложението на ривастигмин при пациенти в напреднал стадий на болестта на Алцхаймер или страдащи от други типове на деменция или от други форми на смущения в паметта не е проучвана.

Взаимодействие с други лекарства: Ривастигминът може да потенцира ефектите на миорелаксантите, аналози на сукцинилхолина, по време на анестезията. Не са наблюдавани нежелани взаимодействия при едновременно приложение на ривастигмин с дигоксин, варфарин, диазепам или флуоксетин.

Странични ефекти: По време на лечението с ривастигмин се наблюдава намаление на телесната маса, което налага редовното контролиране на теглото на пациента. Както другите холиномиметици, ривастигминът може да увеличи стомашната кисела секреция, което налага внимателното му приложение при болни с активна язва. Най-често се наблюдават следните нежелани ефекти: астения, анорексия, гадене, повръщане, виене на свят, сомнолентност. Загуба на тегло, гадене и повръщане се наблюдават по-често у жени. Наблюдавани са още коремни болки, възбуждение, объркване, депресия, диария, диспепсия, главоболие, безсъние. Рядко са наблюдавани ангинозни болки.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата и към други деривати на карбаматите. По време на бременност и кърмене, тежка чернодробна недостатъчност. При болни с проводни нарушения - синоаурикуларен блок, AV блок, както и с болестта на синусовия възел трябва да се прилага предпазливо. Внимателно трябва да се прилага и при водачи на МПС и работещи с машини. 

 

Реклама