Rofecoxib (DCI)

Синоними: Vioxx ( MSD ).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При ревматологични заболявания се дозира по 12,5 mg/24 h еднократно. При по-тежки случаи – 25 mg приети еднократно. Максималната дневна доза е 25 mg/24 h. При първична дисменорея препоръчаната доза е 50 mg веднъж дневно и при необходимост се продължава със същата доза. 
Свръхчувствителност към коксиби, астма, уртикария и алергични кожни реакции при пациенти със свръхчувствителност към салицилати и други НПВС.
Намалява антихипертензивният ефект на АСЕ инхибиторите, потенцира гастроинтестиналните ефекти на аспирина и другите НПВС, намалява натриуретичния ефект на фуроземида и на тиазидните диуритици. Увеличава плазмените нива на литиевите препарати и намалява бъбречния клинърс на лития. Увеличава токсичността на метотрексата. Рифампицинът намалява плазмените нива на рофекосиба.
Рядко – коремна болка, астения, умора, гадене, отоци по долните крайници, хипертонични реакции, диарии, диспепсия, синуит.
Остеоартрити, ревматоиден артрит, първична дисменорея, болкови синдроми при възрастни.
Rofecoxib спада към коксибите, които са нова група нестероидни противовъзпалителни средства, чиито действие се дължи на избирателно инхибиране на СОХ-2 изоензима на циклооксигеназата. Притежава по-изразен противовъзпалителен и аналгетичен ефект в сравнение с неселктивните НПВС. Той не инхибира СОХ-1 и нямат значими ефекти върху гастроинтестиналният тракт и върху бъбречната функция.
Tabl. x 12,5 mg et x 25 mg; Oral susp. fl. x 150 ml ( 12,5 mg/5 ml et 25 mg/5 ml ).
 

Реклама