Roxatidine (DCI)

Синоними: Roxit (Albert-Roussel).

Лекарствени форми: Caps. retard mite x 75 mg; Caps. retard x 150 mg.

Действие: Роксит съдържа поксатидин ацетат, който представлява нов антагонист на хистамин Н2-рецепторите. Максималната серумна концентрация се получава към третия час след орално приемане, а продължителността на действието му е 7 - 8 h. Подходящ е за приложение при болни с язвена болест, резистентна на лечение с другите медикаменти.

Показания: Активна дуоденална язва, бенигнена стомашна язва, рефукс-езофагит.

Особености на приложение и дозировка: При активна дуоденална язва се предписва по 75 mg сутрин и вечер или по 150 mg само вечер преди лягане за сън. При болни с ХБН с креатининов клирънс под 0,83 ml/s се дава по 1 капсула от 75 mg през ден, а при клирънс под 0,33 ml/s по 1 капсула през 2 дни. За профилактика на рецидивите на дуоденалната язва се прилага по 75 mg вечер. При рефлукс-езофагит се прилага по 75 mg сутрин и вечер.

Странични ефекти: Много рядко се наблюдават главоболие, астения, миалгии, торакални болки, ринит, фарингит, кашлица, пруритус, обилно изпотяване, транзиторно и безсимптомно повишаване на трансаминазите. При продължително лечение се наблюдава повишение на холестерола.

Противопоказания: Макар че при опитни животни не е установено тератогенно или фетотоксично действие, не бива да се прилага през първото тримесечеие на бременността, а след това само при абсолютна необходимост. Поради липса на данни за преминаване в майчиното мляко не се прилага по време на кърмене. При ХБН и чернодробна недостатъчност се прилага предпазливо в редуцирани дози.

 

Реклама