Roxithromycine (DCI)

Синоними: Rulid (Hochest), Rulid (Roussel), Rulid (Grunenthal), Rulid (Leciva), Claramid (Jouveinal).

Лекарствени форми: Tabl. x 50 mg, x 100 mg et x 150 mg; Pulvis pro susp. sachets x 50 mg.

Действие: Рокситромицинът е полусинтетичен антибиотик от групата на макролидите. Неговият антибактериален спектър на действие е следният:

  • Чувствителни микроорганизми
  • Непостоянно чувствителни:
  • Резистентни микроорганизми
  • (MIC < 1 mg/l); стрептококи от група А; Streptococcus mitis, sanguis, viridans; Streptococcus agalactiae; Pneumococcus; Meningococcus; Gonococcus; Bordetella pertussis; Corynebacterium diphtheriae; Listeria monocytogenes; Clostridium; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydia; Ureaplasma urealyticum; Legionella pneumophila; Campylobacter; Gardnella vaginalis. Haemophilus influenzae, Bacteroides fragilis, Vibrio cholerae, Staphilococcus aureus. (MIC > 4 mg/l): Enterobacterioceae, Pseudomonas, стафилококи meti-R, Acinetobacter, Nocardia, Fusobacterium.

Рокситромицинът има бърза абсорбция. Максимална серумна концентрация се получава 2,2 h след приемането. Разпределянето на дневната доза в 2 приема през 12 h осигурява ефикасна серумна концентрация. Свързва се с плазмените протеини в 96 % от приетото количество. Плазменият му полуживот е 10,5 h. Прониква добре в тъканите: бели дробове, тонзили, аденоидни вегетации, средно ухо, простата. Рокситромицинът прониква и се натрупва във фагоцитите – полинулеарни неутрофили, моноцити, алвеоларни и перитонеални макрофаги, което обяснява неговата активност върху интрацелуларните бактерии. Излъчва се главно с фекалиите и по-малко с урината непроменен и като метаболити (12 %).

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

В детска възраст се дозира по 5 – 8 mg/kg/24 h, разпределени в 2 приема в продължение на 10 дни. В зависимост от телесната маса се дозира: от 6 до 11 kg – 50 mg/24 h, разпределена в 2 приема; от 12 до 23 kg – по 1 кесийка или таблетка от 50 mg два пъти дневно; от 24 до 40 kg – по 100 mg два пъти дневно. На деца до 4 години таблетките не се препоръчват, а само сашети за суспенсия. За предпочитане е рокситромицинът да се приема преди хранене.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към макролиди. Тежка чернодробна недостатъчност.
Обикновено се понася добре. Може да се наблюдават: диспептични прояви – гадене, повръщане, гастралгии, диария; кожни алергични реакции; транзиторно повишаване на трансаминазите до холестатичен хепатит.
Да не се комбинира с ерготаминови и дихидроерготаминови препарати поради риск от некрози на крайниците при едновременното им приложение! Да не се комбинира с Cisapide (Prepulsid) поради рис от torsades de pointes (намалява хепаталния метаболизъм на препулсида).
Дозира се по 1 таблетка от 150 mg два пъти дневно в продължение на 7 – 8 до 10 дни.
2 х 150 mg/24 h.
Инфекции на бронхо-пулмоналната система, тонзилити, синуити, отити, кожни инфекции, генитални инфекции, с изключение на гонококовите, за профилактика на менингококовите менингити при контактни лица.
 

Реклама