Salmeterol (DCI)

Синоними: Sеrevent (Glaxo).

Лекарствени форми: Serevent Inhaler – dosier-aerosol = 120 аерозолни дози (25 µg pro dosi); Serevent Rotadisk – diskhaler = 14 диска, по 4 блистера в диск (50 µg в блистер)

Действие: Severent (Salmeterol hydroxynaftoate) представлява нов мощен селективен бета-2-адренорецепторен агонист с пролонгирано бронходилататорно действие за инхалационно приложение. След инхалация салметеролът действа локално в белите дробове, като плазмените му нива не определят терапевтичния отговор. Началото на действието му е значително забавено, поради което той не е подходящ за контрол върху бронхоконстрикцията при спешни състояния.Severent индуцира бронходилатацията с продължителност 12 h, което го определя като превантивен антиастматичен медикамент, подходящ за поддържащо лечение. Освен това салметеролът има адитивно действие при потискане на възпалителния процес в дихателните пътища, който е водещия патологичен феномен при астмата. Неговото противовъзпалително действие е свързано с инхибиция на освобождаването на медиаторите на възпалението и на гладкомускулната констрикция: хистамин, леикотриени, простагландини и потискане миграцията на клетъчните елементи на възпалението – еозинофили, неутрофили и потискане продукцията на тромбоксан бета-2 в алвеоларните макрофаги. Приложението на Severent намалява до минимум нуждата от лечение с конвенционални бета-2-рецепторни агонисти, метилксантини и антихолинергици.

Показания: За продължително регулярно лечение на обратимата обструкция на дихателните пътища при астма (включително и тази, протичаща с нощни пристъпи, и индуцираната от физическото обременяване) и хроничен бронхит.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се само инхалационно чрез дозиран букален аерозол или със системата на инхалиране дискхалер, с употребата на която пациентът трябва да се запознае добре. Дозира се по 50 µg два пъти дневно. При тежки случаи дозата може да се повиши до 100 µg два пъти дневно. При необходимост е възможно комбинираното му приложение с натриев кромогликат или с инхалационни гликокортикостероиди. На деца над 4 години се прилага по 1 доза от 50 µg 2 пъти дневно. При деца под 4 години не се прилага.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се прилага едновременно с бета-блокери.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават главоболие, тремор, тахикардия, които са леки и транзиторни. Много рядко – мускулни крампи, артралгия, кожни реакции, неспецифична болка в гърдите. Може да се развие хипокалиемия особено при комбинирано лечение с ксантинови деривати, диуретици или кортикостероиди. Появата на парадоксален бронхоспазъм налага незабавно прекратяване на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност, бременност и лактация, внимателно при тиреотоксикоза.

 

Реклама