Sandoglobulin (Novartis)

Лекарствени форми: Fl. x 1,0 g + fl. x 33 ml разтворител; Fl.x 3,0 g + fl. x 100 ml разтворител; Fl.x 6,0 g + fl. x 200 ml разтворителл

Сьстав и действие:

Показания:

- За профилактика на рискови пациенти, контактни с болни от хепатит А, морбили и рубеола.

- За профилактика и лечение на инфекции с варицела – зостер, цитомегален вирус и подобни инфекции при имуносупресирани болни.

- Като адювантна терапия при лечение с антибиотици на тежки вирусни и бактериални инфекции.

- Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.

Особености на приложение и дозировка:

- За профилактика на здрави индивиди, контактни с болни от хепатит А, морбили и рубеола – по 50 – 100 mg/kg.

- За профилактика на ендемични вирусни заболявания при имуносупресирани пациенти- по 100 – 200 mg/kg. Ако инфекциозният риск персистира, дозата се повтаря след 3 седмици.

- За лечение на тежки системни вирусни и бактериални инфекции – по 0,5 – 1,0 g/kg телесна маса в продьлжение на 7 дни.

- При идиопатична тромбоцитопенична пурпура по 400 mg в продьлжение на 5 дни.

Особености на употреба: Разтворьт за венозна инфузия се приготвя, като сьдьранието на флакона се разтваря с цялото количество от приложения разтворител, така че да се получи 3 % разтвор. През пьрвите 15 min се влива сьс скорост 20 – 30 gtt/min, а през следващите 30 min – по 40 – 50 gtt/min. При агамаглобулинемични пациенти може предварително да се внесе антихистаминов препарат.

Странични ефекти:

Противопоказания:

При сенсибилизирани пациенти.
При правилно приложение и дозировка рядко се наблюдават странични ефекти – стягане в гьрдите, повишение на телесната температура. Много рядко може да се появят анафилактични реакции при сенсибилизирани пациенти сьс селективен IgA дефицит, които имат IgA антитела.
- При синдром на антителен дефицит се прилага по 100 – 300 mg/kg телесна маса през интервал от 3 – 4 седмици.
- Вродени и придобити имунодефицитни сьстояния.
Сандоглобулиньт сьдьржа поне 90 % мономерен (7S) и димерен IgG, като последният е сьвсем мальк процент. В останалите 10 % се сьдьржат малки количества полимерни фрагменти от IgG и следи от IgA и IgM. Препаратьт е приготвен от човешка плазма по такьв начин, че да не сьдьржа други антигени и да не индуцира сенсибилизация, дори при повторна употреба. Продуктьт не сьдьржа комплементактивиращи агрегати, но активира серумната комплементарна система по класическия пьт в присьствието на сьответния антиген. Интравенозното приложение на препарата се понася добре, дори при имунодефицитни пациенти. Притежава имунобиологична активност и има нормален полуживот, поради това че сьдьржащите антитела са в нативната си форма.
 

Реклама