Soluran (Troyapharm), Uralyt-U (Madaus)

Лекарствени форми: Soluran - granul.fl.x 300 g (100 g granul. = Kalii hydrocarbonas 35,6 g + Natrii citras 30,6 g + Ac. Citricum 33,7 g); Uralyt-U - granul.fl.x 280 g (100 g granul. = Kalii citras sicc. 46,3 g + natrii citras sicc. 39 g + Ac.citricum sicc. 14,5 g).

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН. Поради високото съдържание на натрий и калий препаратът трябва да се дава внимателно при болни със сърдечна недостатъчност и артериална хипертония.
Обикновено се понася много добре. Рядко дава диспептични прояви.
Гранулите се разтварят предварително във вода. По време на лечението пациентът трябва да изпива дневно най-малко 2 -2,5 l вода, най-добре алкална минерална вода – Хисаря, Горна баня. Болният трябва да определя реакцията на урината с приложените към опаковката индикаторни хартийки и колориметрична скала за стойностите на рН преди приемането на всяка единична доза и получените стойности да нанася в контролния календар.
Дозировката е индивидуална, съобразно реакцията на урината, която трябва да се поддържа в границите на рН между 6,4 и 7,0. Примерната начална доза е 12 g, т.е. 4 дозировъчни лъжички късно вечерта – към 22 h. Реакцията на урината се определя преди всяка единична доза и в зависимост от рН се адаптира дозировката.
Уратна уролитиаза.
Комбиниран препарат, който в подходяща дозировка променя реакцията на урината от кисела в алкално направление и при пациенти с уратна литиаза се създават условия за повишаване на разтворимостта на солите на пикочната киселина и тяхното елиминирате. По този начин се възпрепятства образуването на нови уратни конкременти и може да се разтворят вече образуваните такива.
 

Реклама