Solutio Darrow (Troyapharm)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Старнични ефекти:

Противопоказания:

Особености на употреба и дозировка:

Максимална дневна доза – 2000 ml. Дозира се според тежестта на заболяването венозно капково със скорост 20 gtt/min.
Хиперкалиемия, бъбречна недостатъчност, артериална хипотония с олигурия.
Хиперкалиемия, ритъмни и проводни нарушения.
За заместване на водни и електролитни загуби при хипокалиемия, диарии, фистули на стомашно-чревния тракт, илеус, продължителна терапия със салуретици, кортикостероиди, дигиталисови гликозиди, неконтролиран диабет с ацидоза.
Съставът и съотношението на електролитите в разтвора на Darrow го правят подходящ за коригиране на хипокалиемични състояния. В 1 l се съдържат Na+ - 120 mmol, K+ - 35,0 mmol, Cl- - 105 mmol и лактат 35 mmol.
Банки х 500 ml.
 

Реклама