Solutio Hartmanni

Синоними: Solutio Hartmanni (Troyapharm), Ringer Lactate “Hartmann” (Leopold & Co), Ringer Lactat (SSC).

Лекарствени форми: Solutio Hartmanni – банки х 500 ml; Ringer Lactate “Hartmann” – банки x 500 ml et x 1000 ml; Ringer Lactat (SSC) – банки x 250 ml, x 500 ml et x 1000 ml.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Максимална дневна доза – 3000 ml. Дозира се според тежестта на заболяването, хемодинамичните параметри и хемодинамичните показатели. При изгаряне се прилага по 1,5 ml/kg/ x % обгорена телесна повърхност в комбинация с 5 % глюкоза.
Декомпенсирана алкалоза, белодробен оток, тежка сърдечна недостатъчност, закрити черепномозъчни травми.
Не се смесва с тетрациклини.
Нарушения в електролитното и алкално-киселинното равновесие.
За заместване на водни и електролитни загуби при дехидратации, диарии, фистули на стомашно-чревния тракт, илеус, шокови състояния и др.
Съставът и съотношението на електролитите в разтвора на Hartmann е близко до това на извънклетъчната течност. В 1 l се съдържат Na+ - 131 mmol, K+ - 5,0 mmol, Ca++ - 2,0 mmol и Cl- - 111 mmol.
 

Реклама