Solutio natrii hydrogencarbonas pro injectionibus

Синоними: Solutio Natrii hydrocarbonici -4,4 %, -8,4 % (Sopharma), Natrium bicarbonicum -1,4 %, -4 %, -8,4 % Inf. – Los. (Bichsel), Sodium bicarbonate sol. -1,4 %, -8,4 % (Leoplod & Co), Bicarbonate de sodium Aguettant a 1,4 %, 4,2 % (Aguetant), Sodium bicarbonate (Braun-Melsungen).

Лекарствени форми: Sol. fl. 1,4 % x 150 ml, x 500 ml et x 1000 ml; Sol. fl.4,2 % x 250 ml, x 400 ml, x 500 ml et x 1000 ml ; Sol. amp. 8,4 % x 20 ml ; Fl. x 100 ml, x 250 ml et x 500 ml.

Действие: Разтворът на натриевия бикарбонат, внесен венозно, доставя на организма натриеви и бикарбонатни йони и допринася за регулиране на алкално-киселинното равновесие на плазмата.

Показания: За корекция на метаболитната ацидоза (при инфекции, интоксикации, бъбречни заболявания, наркоза и други).

Особености на приложение и дозировка: Прилага се в бавна венозна перфузия по 100 – 200 ml от 4,2 % разтвор. Дозировката при всеки болен е различна и трябва да се адаптира в зависимост от етиологията на метаболитната ацидоза, степента на нарушенията в алкално-киселинното равновесие и състоянието на болния. Корекцията трябва да се извършва под контрол на данните от изследването на АКР и йонограмата, тъй като при предозиране може да се развие алкалоза и да се провокира хипокалиемия.

Странични ефекти: При свръхдозиране може да се развият метаболитна алкалоза, депресия на дишането, остър белодробен оток, хипокалиемия, сърдечна недостатъчност.

Противопоказания: Алкалоза, респираторна ацидоза.

 

Реклама