Solutio Ringeri

Синоними: Solutio Ringeri (Troyapharm), Ringer Solution (Leopold & Co), Sol. Physiol. Ringeri (Bichsel).

Лекарствени форми: Solutio Ringeri – банки х 500 ml; Ringer Solution – банки х 500 ml et x 1 l; Sol. Physiol. Ringeri – банки x 100 ml, x 250 ml, x 500 ml et x 1 l.

Действие:

Показания:

Взаимодействие с други лекарства:

Особености на приложение и дозировка:

700 – 1000 ml/24 h. Максимална дневна доза – 3000 ml.
Не се смесва с тетрациклини.
За заместване на водните и електролитните загуби при невъзможност за приемане на течности през устата.Съотношението на натриеви, калиеви, калциеви и хлорни йони е близко до това на извънклетъчната течност. В 1 l се съдържат Na+ - 147 mmol, K+ - 4,0 mmol, Ca++ - 2,5 mmol и Cl- - 136 mmol. Той е по-физиологичен, отколкото изотоничния разтвор на NaCl.
 

Реклама