Somatostatine acetate (DCI)

Синоними: Modustatine 2 mg (Clin Midy), Stilamin (Serono).

Лекарствени форми: Modustatine – fl. lyophilisat x 2 mg + amp. x 2 ml разтворител; Stilamin – amp. x 3 mg + разтворител.

Действие:

Показания:

  • За лечение на следоперативни фистули на храносмилателния тракт.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При хеморагии от варици на хранопровода отначало се инжектира венозно 0,25 mg модустатин в болус за повече от една минута, след което се включва непосредствено венозна перфузия с перфузионна помпа със скорост 0,25 mg/h. Лечението може да се поддържа 48 h, време достатъчно да се организира евентуално провеждане на специфични хемостатични мероприятия. В случай на липса на ефект след 8-часова перфузия лечението с модустатин се прекъсва.

При следоперативни храносмилателни фистули модустатинът се прилага в непрекъсната венозна перфузия със скорост 0,25 mg/h. Намалението на фистулния дебит над 70 % е указание за продължаване на лечението до пресъхване на фистулата или максимално до 10 дни. Приготвеният разтвор е стабилен 24 h в хладилник.

Модустатинът се внася чрез непрекъсната венозна перфузия с постоянна скорост около 4 мg/kg/h. Тъй като соматостатинът потиска абсорбцията на някои храни в червата, препоръчва се едновремено с перфузията му да се прилага и парентерално хранене.
Свръхчувствителност към соматостатин.
Соматостатинът е нестабилен при алкално рН. Взаимодействията с други медикаменти не са достатъчно проучени. Установен е известен синергизъм със симетидина.
Наблюдавани са предимно прояви на стомашен дискомфорт, гадене, зачервяване и брадикардия, главно при бързо инжектиране и те са транзиторни. По време на лечението трябва да се контролира гликемията, тъй като соматостатинът потиска освобождаването на глюкагон и на инсулин.
- За лечение по спешност на хеморагии, поради руптура на езофагеални варици, докато се чака започването на специално лечение.
Modustatine и Stilamin са синтетични аналози на естествения хипоталамусов хормон соматостатин, който освен в хипоталамуса се открива още в панкреаса, стомаха и червата. Внесен под формата на венозна перфузия, препаратът потиска освен синтезата и освобождаването на соматотропния хормон от хипофизата още и екзокринната и еднокринната функция на органите от храносмилателния тракт и по-специално секрецията на солната киселина и пепсин от стомаха, панкреасната секреция и в по-слаба степен жлъчката. Освен това соматостатинът редуцира циркулаторния дебит в областта на спланхникуса и потиска мотилитета на стомаха и червата .След венозно внасяне бързо изчезва от кръвообращението поради разграждане под действието на плазмените амино- и ендопептидази. Плазменият му полуживот е 2 – 3 min, поради което е необходимо да се внася в непрекъсната венозна перфузия с постоянна скорост.
 

Реклама