Somatotropine (DCI)

Синоними: Genotonorm (Pharmacia), Genotropin (Kabi), Somatonorm (Pharmacia), Maxomat (Choay), Umatrope (Lilly), Saizen (Serono – France).

Лекарствени форми: Genotonorm – fl. lyophilisat x 4 UI + amp. x 1 ml разтворител; Genotropin – fl. lyophilisat x 4 UI, x 12 UI et x 16 UI; Somatonorm – fl. lyophilisat x 4 UI + amp. x 1 ml , разтворител; Maxomat – fl. lyophilisat x 4 UI + amp. x 2 ml разтворител; Umatrope – fl. lyophilisat x 4 UI + fl. x 2 ml разтворител; Saizen – fl. lyophilisat x 4 UI + amp. x 1 ml разтворител.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Разтворът се приготвя, като разтворителят се инжектира във флакона по начин да се стича по стената, след което се размесва с въртеливи движения, без да се разклаща, до пълното разтваряне на лиофилизата. Готовият разтвор трябва да бъде прозрачен и да не съдържа частички. Преди и след всяка употреба запушалката на флакона трябва да се почисти грижливо със спирт, за да се избегне замърсяване на останалия разтвор. Разтворът е годен за употреба до 7 дни, ако се съхранява в хладилник при температура от 2 – 7 градуса.
Дозировката е строго индивидуална. Препоръчва се доза от 0,5 до 0,7 UI/kg телесна маса седмично или приблизително 12 UI/m2 телесна повърхност седмично. Тази седмична доза се разпределя на три приема и се инжектира мускулно или подкожно. Мястото на инжектирането се сменя, за да се избегне появата на липодистрофия. При синдрома на Turner с нисък ръст се прилага по 0,1 UI/kg дневно подкожно.
Туморни процеси.
Да не се прилага едновременно с гликокортикоиди, които инхибират неговия ефект.
В редки случаи може да се образуват антитела срещу хормона на растежа. По време на лечението с рекомбинантен човешки соматотропин може да се развие хипотиреоидизъм, което налага редовен контрол на тиреоидните функции.
При забавен растеж, свързан с дефицит на соматотропен хормон. Нисък ръст при синдрома на Turner.
Препаратите Genotonorm, Genotropin, Somatonorm, Maxomat, Umatrope и Saizen представляват стерилен лиофизат на рекомбинатен човешки соматотропин. Получени са посредством ДНК-рекомбинантна биотехнология, като при първите пет препарата се използва гентехнически манипулиран щам на Esch. coli, чиято ДНК носи кода за този човешки хормон. Препаратът Saizen е синтезиран от миша клетъчна линия, модифицирана чрез прибавяне на гена, кодиращ хормона на растежа. Рекомбинантният човешки соматотропин има еднакъв химичен строеж с естествения хормон на растежа и е образуван от 191 аминокиселини. Основното му действие се изразява в стимулиране на костния растеж. Това му свойство е еднакво с това на естествения човешки хормон на растежа. Освен това рекомбинантният соматотропин намалява толеранса към въглехидратите, има липолитичен ефект и анаболизиращо действие. При мускулно инжектиране максимална серумна концентрация се получава след 3 h, докато при подкожно инжектиране има забавяне на абсорбцията и максималния пик на серумната концентрация се получава към 4 – 6 h.
 

Реклама