Sorbitol (DCI)

Синоними: Sorbitol (Troyapharm), Osmofusin S (Troyapharm), Sorbitol (Leopold & Co), Sorbitol Aguettant (France).

Лекарствени форми:

Действие:

Във високи концентрации – 40% разтвор (Osmofusin S), сорбитолът повишава осмотичното налягане на плазмата, понижава реабсорбцията на водата и увеличава осмотичната диуреза.

Показания:

- Разтворите от 10% се прилагат главно като енергиен източник при парентерално хранене.

- Osmofusin S се прилага като осмотичен диуретик при постоперативна олигурия и анурия, хеморагичен и септичен шок, еклампсия, за форсирана осмотична диуреза при интоксикации.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Osmofusin S 40% се прилага по 500 ml във венозна капкова инфузия в продължение на 1 – 2 h. За форсирана диуреза с Furosemid по 0,5 – 2 mg/kg венозно.

Разтворът от 5 % се прилага във венозна капкова инфузия по 250 mg/kg/h, в продължение на не повече от 10 – 12 h. Разтворът от 10% се прилага по 500 mg/kg/h, за не повече от 5 – 6 h.
Хиперхидратация, вродена непоносимост към фруктоза, интоксикация с метилов алкохол, остри чернодробни увреждания, мозъчен едем, епилепсия.
При едновременно приложение с някои антибиотици и сулфонамиди може да се появят гадене, повръщане, фебрилитет. По време на инфузията може да се наблюдава зачервяване на кожата и забавяне на сърдечната дейност.
- Разтворите от 5% се прилагат при хипертонична дехидратация, анурия, кетоацидоза, отравяне с тетрахлорметан.
Сорбитолът е шестатомен алкохол от групата на захарите. Той е междинен метаболит на глюкозата и в хепатоцитите се дехидрогенира до фруктоза, която следва класическия метаболитен път. Сорбитолът участва в синтезата на гликогена и в доставката на важни градивни елементи за синтезата на нуклеинови киселини. Енергийният внос на метаболизирания във фруктоза сорбитол е идентичен с този на глюкозата. В една банка от 500 ml 5% разтвор има 400 kJ. Тъй като катаболизъм на сорбитола протича бавно, една част от него – около 10 %, се излъчва неметаболизиран с урината.
Банки 5 % x 250 ml et x 500 ml; Банки 10 % x 500 ml; Osmofusin S – sol. Sorbitoli 40 % банки по 500 ml.
 

Реклама