Sotalol (DCI)

Синоними: Sotalex (Lab.Allard), Sotalex (Bristol), Sotalol-Ratiopharm (ratiopharm), Sotahexal (Hexal Pharma), Darob (Abbott), Gilucor (Giulini), Betapace (Berlex).

Лекарствени форми:

Действие:

Има добра ентерална резорбция – 75 – 90%. Не се свързва с плазмените протеини. Приет перорално има различно начало на действие, максимална плазмена концентрация се постига за 3 – 4 h след приемането. Има плазмен полуживот около 15 h. Терапевтичното ниво в серума е 1 – 3 mg/l. Има добра корелация между приетата доза и плазмената концентрация. Не се метаболизира – 75 – 80 % от приетата одза се излъчва непроменен с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания:

  • синусова тахикардия;

  • нодални тахикардии;

  • предсърдна и камерна екстрасистолия;

  • предсърдно мъждоно и трептене;

  • камерна тахикардия.

Перорално

се прилага:

  • за профилактика и поддържащо лечение на екстрасистолия,пароксизмална тахикардия, синусова тахикардия;

  • кардио-васкуларни прояви при хипертиреоидизъм;

  • при функционални прояви на обструктивно кардиомиопатия;

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Синусова брадикардия под 45/ min, ІІ и ІІІ степен АV блок, кардиогенен шок, застойна СН, бронхиална астма, лактация.
Както при висчки бета-блокери – СН, АV блок, тежка брадикардия, хипогликемия, хипотония, синдром на Raynaud. Стомашно-чревни прояви, астения, главоболие, безсъние, кошмари. При комбинация с други антиаритмични средства удължаващи акционния потенциал – възможно развитие на камерна тахикардия “torsade de pointes”. Възможно е препаратът да индуцира псориазис или да доведе до псориазоподобни екзантеми.
Комбинираното му приложение с антиаритмици от клас І А, амиодарон и бепридил е противопоказно, а също така с лидофлазин и прениламин. Не се препоръчва едновременното му приложение с верапамил, дилтиазен и диуретици, водещи до хипокалиемия. Едновременното лечение с трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини, наркотици и вазодилататори може да доведе до хипотония.
Венозно се прилага под ЕКГ контрол по 40 mg със скорост 1 mg/ min и при липса на брадикардия под 50/ min, хипотония, удължаване на QT интервала и проводни нарушения се продължава с 20 mg за 20 min. Максималната еднократна доза е 1,5 mg/kg. Максималната дневна доза е 160 mg разделена на 4 равни интервала. Перорално се прилага в дневна доза 160 – 320 mg, разпрделена в два приема. При необходимост дозата може да се увеличи до 480 mg. Не се прилага при деца.
Венозно се прилага под ЕКГ контрол за лечение на суправентрикуларни и камерни аритмии, включително и при WPW синдром:
Соталолът е антиаритмичен медикамент от ІІІ клас с добре изразена бета-рецепторна блокада. Той не е бета-1-селективен, няма вътрешна симпатико-миметична активност и е без мембраностабилизиращ ефект. Антиаритмичното му действие се изразява в удължаване на монофазния АП без да повлиява скоростта на провеждането. Този електрофизиологичен механизъм е доказан в предсърдията, АV възела, аксесорния сноп и камерите. Потиска тонуса на симпатикуса, забавя сърдечния ритъм чрез негативен хронотропен ефект,но има по-слабо изразено отрицателно инотропно действие и намалява консумацията на на кислород от сърдечния мускул. Соталолът е единственият бета-блокер, който притежава свойството да удължава акционния потенциал на сърцето.
Tabl.x 80 mg,x 160 mg et x 240 mg; Amp.x 40 mg pro inj.i.v.
 

Реклама