Spironolactone (DCI)

Синоними:Spironolacton (Balkanpharma), Spironolacton-Ratiopharm (Ratiophram), SpironolactonHeumann (Heumann), Aldactone (Searle), Aldacton pro inj. (Boehringer-Mannheim), Verospirone (G.Richter), Spiroctan (Boehringer-Mannheim), Osiren (Aventis), Xenalon (Mepha).

Лекарствени форми: Spironolacton (Balkanpharma) – drag.x 25 mg; Spironolacton-Ratiopharm tabl.x 50mget x 100mg; SpironolactonHeumann - tabl.50mg et x 100 mg; Aldactone (Searle) – tabl.x 50 mg et x 75 mg; Aldacton pro inj. (Boehringer-Mannheim) – amp.(сухи) x 200 mg; Verospirone - tabl.x 25 mg; Spiroctan - tabl.x25 mg et x 50 mg, caps.x 100 mg, amp. (сухи) x 200 mg/10 ml; Osiren –drag.x 50mg et x 100 mg; Xenalontabl.x 50 mg et x 100 mg.

Действие:

Спиронолактонът се абсорбира в стомашно-чревния тракт, но поради слабата му разтворимост по-бързо се абсорбират микронизираните форми – Aldacton 75 (Searle), Spiroctan, Spironolacton-Ratiopharm. Той се метаболизира бързо. От метаболитите му основните са два – канренон или алдадиен и бета-хидроксилтиометилиран дериват. Спиронолактонът и неговите метаболити се излъчват с урината и с фекалиите. Максималният антиминералокортикоиден ефект на спиронолактона се задържа 24 h, а неговия диуретичен ефект продължава 24 – 48 h. Спиронолактонът и неговите метаболити преминават плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания:

-При отоци рефрактерни на други диуретици, и за усилване на диурезата в комбинация с тиазиди или бримкови диуретици.

-За спомагателно лечение на миастения.

Особености на приложение и дозировка:

Спиронолактонът е ценно помощно средство за лечение на миастенията, тъй като задържайки К+ в организма спомага за задоволяване на нарастналите нужди от калий. За лечение на миастенията се прилага по 50 – 300 mg/24h в зависимост от стойностите на калиемията.

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

ОБН, ХБН с гломерулна филтрация под 0,5 ml/s, хиперкалиемия.
Много рядко се наблюдават гадене, сънливост, световъртеж, атаксия, кожни обриви и транзиторна гинекомастия. При продължително приложение особено при ХБН се наблюдават хипонатриемия и хиперкалиемия.
Таблетките се приемат през равни интервали преди ядене. Ампулите се инжектират бавно венозно, разтворени в 20 ml дестилирана вода или във венозна капкова инфузия в продължение на 30 min, като предварително съдържанието на една ампула се разтваря в 2 ml дестилирана вода и след това се разрежда с 250 ml 5% разтвор на глюкоза или 0,9 % NaCl.
Перорално лечението се започва със 150 -200 mg/24h, разпределени 2 – 4 приема. След 3 – 6 дни, когато обикновено настъпва максимален ефект, дозата се намалява на 75 – 100 mg/24h.
- Прилагат се през първата, активна фаза (алдостеронова фаза) на набирането на бъбречни отоци, в асцитния стадий на чернодробна цироза и при отоци от сърдечен произход с вторичен хипералдостеронизъм.
Като антиметаболити на алдостерона спиронолактоните антогнизират неговото действие в дисталния тубул и повишават отделянето на натрий и вода, без да засилват елиминирането на калиеви йони и урея. Не се нарушава АКР, понижава титруемата киселинност на урината. Натриуретичното действие обуславя повишаването на диурезата. Бъбречния кръвоток и степента на гломерулната филтрация не се променят.
 

Реклама