Spironothiazide (Henning), Aldactazide (Searle)

Лекарствени форми: Spironothiazide – film-tabl. = Spironolacton 50 mg + Hydrochlorthiazide 50 mg; Aldactazide – tabl. = Spironolacton 20/50 mg + Hydrochlorthiazide 25/50 mg.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Остра бъбречна и чернодробна недостатъчност, хиперкалиемия, напреднала ХБН.
хиперкалиемия, хипонатриемия, световрътеж, сънливост – рядко.
При оточен синдром се прилага по 1 – 2 таблетки сутрин, максимално до 4 таблетки дневно в началото, а след това се провежда интермитентно лечение. При АХ по ½- 1 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на отоци, съчетани с вторичен хипералдостеронизъм - застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза с асцит и други, а също така и при първична и вторична АХ особено при такива форми, при които преобладава повишено образуване на алдостерон (първичен алдостеронизъм).
 

Реклама