Standart III (Aguettant)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Тъй като йонният състав на препарата е твърде значителен, в случаите, когато се внася в смес с липиди, е необходимо най-напред да се приготви разреденият разтвор на Стандарт III, след което се прибавят липидите. Тяхното количество не трябва да бъде повече от 50,0 g липиди в 3000 ml разтвор.

Решение за внасяне на този разтвор се взема строго индивидуално, след внимателно анализиране на клиничните и биологичните показатели. Внася се чрез бавна венозна инфузия за не по-малко от 12 h, а още по-добре за 24 h. Обичайната дозировка е един флакон, предварително разреден, за предпочитане в изотоничен разтвор, чийто обем се преценява при всеки отделен случай.
Хиперхидратация, хиперкалиемия, ХБН, чернодробна и сърдечна недостатъчност. Генетична фруктозна непоносимост.
Хиперкалиемия при пациенти с бъбречна, чернодробна или сърдечна недостатъчност.
Прилага се за поддържане на водноелектролитното равновесие по време на парентерално хранене, в зависимост от йонограмата на кръвта и урината и клиничното състояние.
Хипертоничен, електролитен разтвор за парентерално хранене. Има следния йонен състав: Na+ - 122 mmol, K+ - 80 mmol, Ca++ - 8 mmol, Mg++ - 14 mmol, Cl- - 117 mmol, фосфатни йони – 13,3 mmol, сулфатни йони – 2,5 mmol, лактатни йони – 40 mmol, ацетат – 42 mmol. Осмоларитет – 6 268 mOsm, pH – 7.
Fl. x 100 ml, съдържащи 70 ml разтвор.
 

Реклама