Streptokinase (DCI)

Синоними: Streptase (Behringwerke), Streptase (Aventis), Awelysin (Europharm), Kabikinase (Kabi), Kabikinase (Pharmacia).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хеморагични диатези, мозъчен инсулт в последните месеци, манифестни или наскоро прекарани кръвоизливи, неотдавнашни оперативни интервенции, некопресибелни артериални и венозни пункции, пукционна биопсия на черния дроб и бъбреците в последните 15 дни, имплантация на дакронова протеза в последните 2 месеца, тежка артериална хипертония, тежък диабет, мозъчни тумори, активна язвена болест, бактериален ендокардит, първите 3-4 месеца на бременността.
Сравнително рядко се наблюдават алергични реакции, особено след прекарана неотдавна стрептококова инфекция. Фебрилитет, хипотензия, кръвоизливи на местото на инжектирането, генерализирани хеморагии.
Терапевтичните схеми за лечение с фибринолитици включват последващо приложение на преки и непреки антикоагуланти и антиагреганти, като дозите на последните се индивидуализират според заболяването и хемокоагулационните показатели. За лабораторен контрол при лечение с фибринолитици служат: коагулограмата, нивата на фибриногена и фибрин-деградационните продукти в серума. При пациенти с алергични диатези се прилагат кортикостероидни препарати преди започване на лечението.
Преди започване на лечението се взема кръв за пълна коагулограма. При остър миокарден инфракт (до шестия час) се прилагат 1 500 000 UI стрептокиназа в перфузор за 60 min. Интракоронарно се прилага в доза 20 000 UI болус, последвано от 2000 – 5000 UI/min за 60 min. За лечение на белодробна емболия се започва с 250 000 – 500 000 UI за 30 min, последвано от инфузия със 100 000 UI/h за 1-2 дни. При артериални тромбози на крайниците се прилага в областта на самия тромб по 5000 UI/h за 12-48 h. При дълбоки венозни тромбози началната доза е 250 000 – 500 000 UI за 30 min, последвано от инфузия със 100 000 UI/h за 72-96 h. За дезобструкция на артериовенозния шънт при хемодиализирани пациенти – 5000 – 10 000 UI за 20 min, като дозата се повтаря максимално до 5 пъти.
Прилага се при остър миокарден инфаркт, белодробна емболия, артериални емболии, артериални и венозни тромбози, за дезобструкция на артерио-венозния шънт при хемодиализирани пациенти, тромбози на механични клапани и съдови протези и други. Най-добри резултати се получават, ако лечението със стрептокиназа се започне в първите 3 – 6 h.
Стрептокиназата е ензимен препарат, приготвен от филтратна култура на бета-хемолитични стрептококи от група С. Той активира плазминогена, като го превръща в плазмин, който разтваря фибриновия тромб. Стрептокиназата може да прониква в дълбочината на вече образувания тромб и да активира фибринолизата в него. Разтваря съставената предимно от фибрин част на тромбоните, но не повлиява фиброзната тъкан и колагена, поради което трябва да се прилага колкото се може по-рано – най-добре в първите шест часа.
Fl. x 100 00 UI, x 250 000 UI, x 750 000 UI et x 1 500 000 UI.
 

Реклама