Streptopanat (Balkanpharma)

Лекарствени форми: Fl.x 1,0g = Streptomycinum pantothenicum 200mg + Streptomycinum sulfuricum 800 mg pro inj.i.m.

Действие:

Показания: Прилага се за лечение на белодробна и извънбелодробна туберкулоза. Комбиниран с пеницилин, се прилага за лечение на endocarditis lenta. Подходящ е за лечение, най-често комбинирано с други бактерицидни антибиотици, на други инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми: септицемии, менингити, ангиохолити, смесени инфекции.

Обичайна дозировка: 2 пъти по 500mg/24h.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се най-често мускулно по 1,0g дневно. При тежки случаи лечението може да се започне ударно с по 1,0g два пъти дневно в продължение на 10- 15 дни. В бавна венозна инфузия се прилага по 1,0 – 2,0g дневно, най-често в комбинация с ПАС и римицид. Може да се прилага и интратекално, интраперитонеално и като инстилации в пикочния мехур и във фистули.

Особенсоти на употреба: За мускулно приложение 1,0g стрептопанат се разтваря в 4ml дестилирана вода.

Страничин ефекти: Увреждане на средното и вътрешното ухо при много продължително приложение. Алергични реакции у болните и медицинския пероснал.

Противопоказания: Бременност, особено през първите 3 месеца. Свръхчувствителност към стрептомици. Тежки уврежадния на черния дроб, бъбреците и слуховия нерв.

Комбинацията се характеризира със сигурно бактерицидно действие на стрептомицина спрямо чувствителните към него Gram (-) микроорганизми, включително туберкулозните микобактерии.Пантотеновата сол подобрява поносимостта към стрептомицина и намалява неговото ототоксично действие. Комбинацията осигурява и по-добра локална поносимост.
 

Реклама