Strophanthin G (DCI)

Синоними: Strophanthin G (Sopharma), Ouabaine (Aquettant), g-Strophanthin Jenapharm (Jenapharm).

Лекарствени форми: Amp. x 0,25 mg/1 ml.

Действие: Сърдечен гликозид, изолиран от семената на растението Strophanthus gratus. Има малка ентерална резорбция – под 10 %, поради което се прилага само венозно. Действието му започва много бързо – след 2 – 10 min, и достига максимален ефект след 30 – 60 min. С плазмените протеини се свързва малко – само 10 – 20 % от внесената доза и се излъчва бързо през бъбреците. Квотата му на излъчване е 40 %. Не притежава кумулативен ефект. Действието му отзвучава за 12 h до три дни след спирането на приложението му. Строфантинът повлиява и четирите основни функции на сърцето. Има бърз и силен положителен инотропен ефект, затова се предпочита в случаите на СН, когато е необходимо да се постигне много бързо кардиоинотропно стимулиране. Има слабо отрицателно хронотропно действие и слаб брадикарден ефект, поради което е подходящ за лечение предимно на тежка застойна СН, която протича с брадикардия или с нормофреквентна сърдечна дейност. Слабо изразеното отрицателно дромотропно действие го прави неподходящ за лечение на надкамерни тахиаритмии. Има слабо положителен батмотропен ефект, но при бързо насищане може да повиши възбудимостта на камерите и да доведе до камерно мъждене с внезапна сърдечна смърт.

Показания: - Тежка остра лява СН (кардиална астма и/или белодробен оток), непротичаща с надкамерната тахиаритмия, и дясна СН.

  • Тежка хронична застойна СН, протичаща с брадикардия или с нормофреквентна сърдечна дейност.

Особености на приложение и дозировка:

Възраст в години

Дозировка

от 3 до 4

0,1 ml

от 5 до 6

0,2 ml

от 7 до 9

0,25 ml

от 10 до 14 години

0,5 ml

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН, AV блок ІІ и ІІІ степен, камерни ритъмни нарушения, синдром на болния синусов възел, обструктивна кардиомиопатия. Не се прилага при деца под 3 години. 
Камерна екстрасистолия бигеминия, брадикардия, AV блок , който се наблюдава по-често при предозиране. В случаите на строфантинова интоксикация – камерно мъждене и mors subita.
Да не се прилага едновременно с лекарства, които водят до хипокалиемия: амфотерацин В венозно, лаксативни средства, кортикостероиди, салидиуретици или при необходимост от приложението им да се следи калиемията. Да не се прилага едновременно с венозно инжектиране на калциеви препарати.
Дозата на насищане е 0,5 – 1,0 mg. Метод на избор е бавното насищане с ежедневно венозно инжектиране на 0,25 mg (1 ампула) строфантин, разреден в 10 ml физиологичен разтвор или 5 % разтвор на глюкоза, в продължение на 6 дни, когато се постига фармакокинетично равновесие между прилаганата доза и излъчваното количество. За постигане на по-бързо насищане при тежки случаи в първите два дни може да се приложи по 0,25 mg + 0,125 mg, а през следващите дни по 0,25 mg строфантин. Методът на бързо насищане не се прилага, защото може да доведе до тежка строфантинова интоксикация, която може да настъпи внезапно, без предвестници и често води до камерно мъждене и mors subita. При деца в зависимост от възрастта се прилага еднократно 0,05 % разтвор в следната дозировка:
 

Реклама