Subitramine (DCI)

Синоними: Reductil (Abbott).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

    1. Хранително затлъстяване с BMI >30.

    2. Хранително затлъстяване с BMI≥ 27 и налични рискови фактори (захарен диабет, хиперхолестеролемия, артериална хипертония, МСБ, ИБС, жлъчно каменна болест, артрит , сънна апнея и др.)

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента, невротични състояния като анорексия или булимия, МАО инхибитори, артериални тромбози, сърдечна недостатъчност, малигнена хипертония, хипертиреоизъм.
Наблюдавани са леки стомашни оплаквания, много рядко – кожни реакции на свръхчувствителност като обрив, пруритус и уртикария.
Кетоконазола и еритромицина повишават серумните нива на сибутрамина с 23% и 10% съответно. Няма значими взаимодействия с алкохол, орални контрацептиви и симетидин. Да не се прилага едновременно с медикаменти повишаващи серотонина в серума – МАО инхибитори и инхибитори на серотониновия риъптейк.
При недостатъчен ефект (отслабване по-малко от 2kg за 4 седмици) се дозира по 15 mg еднократно дневно. Максималната плазмена продължителност на лечението е 1 година.
1 таблетка (10mg) еднократно дневно.
За понижаване на телесното тегло при пациенти с:
Редуктил е инхибитор на повторното навлизане на серотонина и норадреналина в синапсите. Той понижава телесното тегло посредством увеличаване чувството на ситост, както и чрез засилване на енергийните разходи в организма посредством повишаване на термогенезата. Тези ефекти се осъществяват чрез серотониновите 5-НТ 2А/2С и норадреналиновите алфа-1- и бета-1-рецептори. Редуктил не е МАО инхибитор, действието му е различно от това на амфетамините и фенилфлурамините и наподобява това на дезипрамина и флуоксетина. Ранното засищане и свързания с него намален прием на храна е в резултат на синергичните ефекти на норадреналина и серотонина в ЦНС. Те осъществяват ефекта си чрез селективно активиране на централния симпатикусов път към кафявата адипозна тъкан посредством индиректна активация на бета-3-адренорецепторите. Приет перорално има бърза и почти пълна резорбция – около 90%. Наличието на храна не променя степента на абсорбция. Достига максимални плазмени концентрации за 1,2 h. Стабилни плазмени концентрации се достигат след 4-дневно приемане. Има екстензивен “first-pass” метаболизъм до два активни метаболита – М1 и М2, които осигуряват основните ефекти на препарата. Те имат време на полуживот от 14 и 16 h, докато основния препарат има време на полуживот от 1,1 h. Сибутрамин не повлиява активността на CYP450 и метаболизмът му преминава през CYP3A4 изоензима. Метаболитите се екскретират предимно през бъбреците.
tabl.x 10 mg et x 15 mg.
 

Реклама