Sucralfate (DCI)

Синоними: Sukralfat «Pharmachim» (НИХФИ), Ulcar (Houde’), Sukralfat-Ratiopharm (Ratiopharm), Ulcogant (Merck, Darmstadt), Ulcar (Aventis), Keal (Simbio), Diracralfat (Durachemie), Sucrabest (Hexal Pharma), Sucraphil (Philopharma), Venter (KRKA), Keal 2,0 g (Aventis).

Лекарствени форми: Tabl. x 1,0 g; Sacculus x 1,0 g; Sol. 20% fl. x 170 nl; Susp. sachet x 2,0 g.

Действие: Сукралфатът представлява алуминиева сол на захарозо-октахидрогенсулфата. Има принципно нов механизъм на действие. В киселата стомашна среда той се разтваря и като губи катйони става отрицателно зареден и се полимеризира, за да образува сукралфатен полианион, който е силно вискозна и адхезивна субстанция, способна да тапицира стената на стомаха и дуоденума. Силно поляризиран, той проявява електромагнитен тропизъм, за положително натоварените протеинови молекули, които образуват ексудата на кратера и стената на язвената ниша, като фиксира елективно върху тези протеини чрез стабилна електростатична връзка. Така образуван, този комплекс изолира и протежира язвата от стомашното съдържимо. Сукралфатът потиска пептичната активност, като пречи на свързването на пепсина с протеиновия субстрат на язвения дефект, от една страна, а от друга, като абсорбира директно пепсина. Пречи на обратната дифузия на киселите Н+. Адсорбира и намалява количеството на жлъчните соли, проникнали чрез рефлукс в стомаха. В присъствието на сукралфат в стомаха се увеличава биосинтезата на ендогенни простагландини, които имат протективно действие.

Сукралфатът преминава транзитно през храносмилателния тракт и се елиминира с фекалиите. Само около 1,5 - 2% се абсорбира от чревната лигавица и под формата на следи се открива в тъканите. Тази фракция се елиминира с урината за около 3 дни.

Показания: Активна стомашна и дуоденална язва. Превантивно лечение на рецидивите на дуоденалната язва.

Особености на приложение и дозировка: За лечение на активната стомашна и дуоденална язва с оглед цикатризиране на нишата се дозира по 1 таблетка или по една кесийка от 1,0 g 4 пъти дневно в продължение на 4 - 6 седмици. За профилактика на рецидивите на дуоденалната язва се прилага по 1 таблетка или по 10 ml от суспенсията сутрин и вечер. Не е необходимо лечението да се комбинира с други антиулцерозни средства - антиацидни или антисекреторни средства.

Особености на употреба: Таблетките се приемат с половин чаша вода или по-добре да се разтворят във вода, за да се улесни поглъщането им. Прахът от кесийката също се разтваря в половин чаша вода. Препаратът се приема половин час след нахранване 3 пъти дневно и вечерта преди сън, около 2 часа след вечеря.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с фенитоин, дигоксин и варфарин забавя и/или намалява тяхната абсорбция.

Странични ефекти: Най-често наблюдаваната странична проява е констипацията. Много по-рядко се наблюдават сухота в устата, гадене, повръщане, зачервяване на кожата, вертигинозни прояви.

Противопоказания: Не се препоръчва приложението му при пациенти с първичен хиперпаратиреоидизъм и дистрофичен витаминорезистентен рахитизъм. При болни с напреднала ХБН не се препоръчва продължително лечение със сукралфат поради риск, макар и минимален, от абсорбция на алуминий и развитие на енцефалопатия.

 

Реклама