Sufentanil citrate (DCI)

Синоними: Sulfenta (Janssen).

Лекарствени форми: Sulfenta – amp. x 10 μg/2 ml et 50 μg/10 ml; Sulfenta forte – amp. x 50 μg/1 ml et x 250 μg/5 ml.

Действие: Суфентанилът е силен агонист на μ-опиоидните рецептори и по-слаб по отношение δ- и к-рецепторите. Неговите фармакологични ефекти са подобни на тези на фентанила.

При парентерално приложение бързо се достигат терапевтични плазмени концентрации и действието му настъпва бързо. В сравнение с фентанила има по-бързо настъпващ и при това 5 до 16 пъти по-силен, но по-кратък аналгетичен ефект. Плазменият му полуживот е около 2,5 h. С плазмените протеини се свързва в около 92 %. Метаболизира се главно в черния дроб и в незначителни количества в тънките черва. Елиминира се през бъбреците с урината предимно под формата на метаболити и само в 2 % непроменен.

Показания: - Прилага се като допълнително аналгетично средство при въвеждане в наркоза и по време на балансирана обща анестезия.

  • Като самостоятелно аналгетично средство се прилага при пациенти, които се подлагат на големи хирургични интервенции.

Особености на приложение и дозировка: Дозировката на суфентанила се определя индивидуално в зависимост от телесната маса и физическото състояние на пациента, едновременната употреба на други лекарства и от вида на хирургичната интервенция. Когато се прилага като допълнително аналгетично средство при обикновени хирургични интервенции дозата е 0,5 μg/kg телесна маса. Възможно е да се приложат венозно допълнителни дози, съобразени с индивидуалните особености и обема на интервенцията. Когато се използва самостоятелно като анестетик дозата е 8 μg/kg венозно. В този случай не е необходимо въвеждане на допълнителни средства, тъй като с тази дозировка се постига дълбока анестезия.

При деца от 2 до 12 години при сърдечни и съдови интервенции дозата е 10 – 20 μg/kg едновременно със 100 % кислород. Дозировката под 2-годишна възраст не е уточнена.

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Свръхчувствителност, при болни които са на лечение с МАО-инхибитори или са прекъснали това лечение преди по-малко от 2 седмици. Не се прилага за обезболяване на Цезарово сечение поради опасност от потискане дишането на плода. По време на бременност и кърмене. 
: Потиска дихателния център, повишава мускулния тонус, води до поява на мускулна ригидност, гадене, повръщане.
: При комбинирано приложение с мидазолам може да настъпи рязко понижение на артериалното налягане.
 

Реклама